Här är litet noteringar från vår senaste träff på Östra station den 5 sept 2016.

Närvarande: Lars Cederfeldt, Bosse Jacobsson, Olle Bäckström, Staffan Bengtsson, Björn Gustafsson, Bosse Tengblad, Håkan Stille, Ingvar Hertzman, Klas Ringskog, Peter Gavelin


1. Träffen den 19 maj på A-huset mm

Allmänt intryck är att träffen gick bra. Vi har ännu inte fått någon faktura gör guidningen i A-huset. Om ingen kommer tillför vi anmälningsavgifterna till kurskassan där det redan finns 8-9000 enligt kassören Bosse T.

2. Kursträff 2017

Klas redovisade ett konkret förslag på tvådagarsträff i Oskarshamn i anslutning till hans och Paulas sommarstuga där.  320 km från Stockholm, ca 4 tim resa. Boende i stugan och på hotell. Tänkbara studiebesök:

# Oskarshamn, övergång från industrisamhälle till renare stad.

# Innovativ muddring av vikar

# Avveckling av två kärnreaktorer

Middag i stugan.

Efter redovisningen av förslaget var Klas tvungen att lämna oss. Vi diskuterade då inte Klas´ förslag direkt utan inledde med en övergripande diskussion som vi varit inne på flera gånger under senare år. Hur omfattande program ska vi ha för de normala årsträffarna resp "jubileumsträffar" vart femte år? Ska vi göra program som är mer lockande för att respektive ska följa med på träffarna - eller inte? Hur ska programmen utformas för att vi ska få många som deltar? Det kan finnas risk för att alltför omfattande program minskar antalet deltagare. Är det riktigt att varje år ha flerdagarsprogram eller ska vi ha sådana endast vid "jubileumsträffarna"?

Vi vred och vände på dessa frågor och landade i en slutsats som alla närvarande ställde sig bakom:

Vanliga år har  vi kursträffar som sträcker sig över en dag och av praktiska skäl  är Stockholm eller dess närhet då bäst.

"Jubileumsår" ordnar vi ett program med övernattning och kan gärna resa någonstans.

Efter denna diskussion valde gruppen att inte följa Klas´förslag för 2017 men har med det i åtanke, om inbjudan då står kvar, när vi ska fundera över 2019 då vi firar 50 år efter examen.

För 2017 fanns en del förslag sedan tidigare:

# Slussen, landhöjningen och Mälaren

# Operan (för tidigt)

# Nationalmuseum (Bättre 2018)

# Karolinska sjukhuset

# Utbyggnad av T-banan

# Tusen öars kryssning (i Skärgården)

# Båtfärd under  Stockholms broar

# Förbifart Stockholm

# Östermalms saluhall

# Värtahamnen

Vi bestämde att undersöka alt Slussen m m. Staffan kollar med MSB och Slussenprojektet. Bosse J tar därefter kontakt med Stockholms stad. Inriktning: Maj 2017

3. Jubileumsträff 2019

Örjan meddelade i våras att Island skulle bli mycket dyrt. Stellan har föreslagit Riga eller Tirana. Klas förslag ovan finns också med. Vi har gott om tid att fundera.

4. Nästa möte med planeringsgruppen

Vi ses igen måndagen den 21 november kl 18 på Östra station

Peter skrev