Noteringar från vår planeringsträff 21 november 2016 

Närvarande: Björn, Bosse T, Lasse H, Staffan, Peter

1.  Årets kursträff

Ännu inget krav på betalning av guidningen i A-huset. Vi för över avgifterna för träffen till kurskassan i stället och förstärker den inför kommande äventyr.

2. Kursträff 2017

Utgångspunkt var anteckningarna från vår planeringsträff 5 sept. Peter kompletterade med synpunkter som framförts av Klas och Ingemar.

Staffan har nyligen börjat sondera med Länsstyrelsen inför ett program kring Mälaren, landhöjning, klimatförändringar. Vi avvaktar svar och sedan får Bosse J, så som vi bestämde i sept, kolla upp med Stockholms stad.

Detta är vårt huvudspår. Innehåller två delar:

- Vad händer med kombinationen landhöjning och havsnivåhöjning

- Hur ska detta problem lösas tekniskt?

Tidpunkt: tisd, onsd eller torsd i slutet av maj eller början av juni.

Tänkbara alternativ:

-  Nya Karolinska (kanske dock mest ett vårdideologiskt projekt)

- Cykelplanering i Stockholm (ligger Lasse H varmt om hjärtat)

3. Nästa planeringsträff

Tisdagen den 24 januari kl 18 på Östra station

HälsningarPeter