HejHär kommer minnesanteckningar från vår träff 24 januari 2017Närvarande: Björn, Bosse J, Håkan, Olle och PeterStudiebesök om Mälaren/havet/Slussen:Det har varit svårt för Staffan att få något besked från länsstyrelsen.Vi prövar ett annat spår. Bosse J kontaktar den närmaste veckan Stockholms stad. Vi är intresserade av Slussenprojektet, Mälarens förändringar samt konsekvenser av havsnivåns höjning pga klimateffekter.Om möjligt gör Bosse J prel bokning av tid i slutet av maj/början av juni.Nästa möte med planeringsgruppen blir tisdagen den 21 februari kl 18 på Östra station.Kurskassan innehåller nu 8.157 kr. Vi har inte betalat något arvode för visningen av A-huset 2016 så deltagaravgifterna för den träffen har gått till kurskassan.(Efter mötet skickade Björn ett brev, 24/1, med tips och tankar kring temat för vårens möte. Titta på det inför mötet i februari.)Peter skrev