Här kommer minnesanteckningar från vår träff den 21 feb 2017.

Närvarande: Ingvar, Bosse J, Staffan och Peter

Vårens kursträff

Bokning gjord till tisdagen den 23 maj kl 10, Stadsgården 8. Information om Slussenprojektet ges av Elin Andersson, kommunikatör vid projektet. Vi har bett henne ta upp:

- Slussenprojektet

- Problem med Mälarens vattennivå

- Problem med Saltsjöns vattennivå

Peter talar med Håkan om han känner till någon expert på havsnivåfrågorna som kan komplettera programmet.

Björn har erbjudit sig att hjälpa till med utskick av inbjudan. Vi ber Björn komplettera inbjudan med ett antal länkar till information om Slussenprojektet och om motstånd mot projektet.

Peter bokar lunch på Zum Franziskaner, Skeppsbron 44, till kl 13. (Kommentar: Jag har bokat för 20 personer. Pris omkr 130 kr inkl dryck, kaffe o kaka. Besked om antal och mat senast den 18 maj/Peter)

Bosse J håller kontakt med Stockholms stad om ev  rundvandring efter informationen samt ordnar vinflaska till föreläsaren/rna.

(Information efter mötet: Vi fick en sen faktura för besöket i A-huset 2016 på

3.750 kr. Kurskassan är därefter 4.407 kr)


Nästa planeringsträff

Tisdagen den 26 september kl 18 på Östra station.

Peter skrev