Vad är K69?

K69 är kamratkretsen av teknologer på KTHs sektion för Väg- och vattenbyggnad som började hösten 1965 och som enligt schemat borde tagit ut sin examen våren 1969.

Men livet är inte helt reguljärt, några tillkom, några hoppade av och några tog mer än fyra år på sig.

Så det finns inga strikta kriterier på vilka som tillhör K69, möjligen att man (på uppmaning eller trots protester) kan sjunga årskursvisan Tommelfingeren.

Beteckningen används av SVR, Svenska Väg- och vattenbyggares Riksförbund och är väl etablerad. Motsvarande årskurs på Chalmers kallas C69. 1965 var det bara dessa två högskolor som hade civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad. Idag har betckningen väg- och vattenbyggnad på KTH bytts mot samhällsbyggnad.

K69-arketypen

  • föddes 1945 i Sverige
  • tog studenten 1964
  • gjorde lumpen 1964-65 (om av hankön)
  • antogs som teknolog på KTHs sektion för Väg- och vattenbyggnad
  • utsattes för en nollningsprocedurer i september-oktober 1965 och kunde sen börja studierna
  • tog ut sin examen i juni 1969
  • jobbade och slet i 40 år
  • gick i pension 2010

Alla passar inte i den mallen men med dagens mått mätt var det en mycket homogen grupp. Det fanns vid den här tiden totalt sex linjer på gymnasiet och i praktiken hade merparten nog gått på reallinjens matematiska gren och fått goda betyg i matematik, fysik, kemi eftersom dom viktades högt i poängberäkningen vid antagningen.

Några kom från andra länder än Sverige, t.ex Norge, Island och Indien men bortåt 90% var uppväxta i Sverige. Av de nittio antagna teknologerna var en tjej och så hade det för övrigt varit under flera år.

Hemsidan K69.se

Beslut att ha en hemsida för K69 togs i ett planeringsmöte inför nästa återträff där Bo Tengblad är sammankallade. Vid mötet deltog även Björn Gustafsson, Bosse Jacobsson, Olle Bäckström och Stellan Folke.
Protkoll från planeringsmötena:

2017-01-24 2017-02-21
2016-02-16 2016-05-19 2016-09-05 2016-11-21
2015-02-17 2015-04-07 2015-09-22 2015-11-23
2014-02-18 2014-06-02 2014-11-26
2013-02-19 2013-05-29 2013-09-17 2013-12-03
2012-01-09 2012-05-03 2012-10-02 2012-12-11
2011-02-01 2011-05-05 2011-08-23 2011-10-31
2010-04-27 2010-09-16 2010-11-18
Hemsidan är för kamratkretsen K69 och är öppen för alla som är nyfikna på hur studentlivet på KTH såg ut andra halvan av 1960-talet.

K69s återträffar, som regel vart femte år, kommer att annonseras på denna sida.
Foton och hågkomster hoppas vi att de som vill bidra skickar in.

Vi hoppas också på lite glimtar från yrkeslivet mellan examen och pension.
Skriv din egen minibiografi och skicka in till Bosse Tengblad
Eller ge ditt bidrag till vad du fick för användning av det du lärde dig under fyra år på KTH

Välkomna!