V2 - HT 1966 och VT 1967Schema HT 1966

Schema VT 1967


V-sektionens båtresa maj 1967


Geodesi fältövning i Sollentuna i juli 1967