Minibiografier

Namn Roland Enefalk
Roland med hustru Christina
Född 1945
Bor I Kalmar sedan 1972
Familj Sambo 1 gång, gift 1 gång, 3 barn, 1 barnbarn

Efter KTH Tack vare den lilla kursen i byggnadsakustik fick jag jobb som bullerexpert på Naturvårdsverket hösten 1969. Efter ett par år var jag inne i miljösvängen och började på Länsstyrelsen i Kalmar. Under 38 år där har jag arbetat med vatten- och luftvård, industritillsyn, miljöövervakning, samhällsplanering och, de sista åren, med vattenföretag. Till slut fick jag användning för de gedigna kunskaper V-utbildningen gett mig!

Fritid Paddling, folkdans, cykling, järnvägs- och industrihistoria
epost roland.enefalk@telia.com
Namn Bengt Engström
Född 1944
Bor Sävedalen (Partille kommun)
Familj Gift 1 gång, 2 barn, 4 barnbarn

Efter KTH 1970-1973: Byggkonsult Västerås AB
1973-1976: Källersjö&Trepp AB (sedermera uppköpta av Tyréns AB)
1976-1985: Bytte konsultbranschen mot industrin och flyttade från Stockholm till landsorten.
Arbetsgivare: Korrugal, Gränges Aluminium AB, Finspång. Produkt: Profilerad byggplåt i Aluminium för tak- och väggbeklädnad.
1985-maj 2008: Moelven Töreboda AB. Produkt: bärande limträkonstruktioner.
Maj 2008- : Pensionär

Fritid Sedan 15 år tillbaka, härliga men strapatsrika bergsvandringar i Dolomit- erna(italienska Alperna) varje sommar. Utforskning av naturen, skog och hav, i vår nya boregion Göteborg. Aktiv farfar och morfar.
epost bengtochinger@home.se
Namn Stellan Folke
Född 1943
Bor Ste Maxime, Frankrike
Upplands Väsby(del av året)
Familj Skild från Britt-Marie 1990, två barn Madeleine och Micael två barnbarn Mårten och Marcus
Omgift 2006 med Eva
Efter KTH 1970-86 Skanska chef för markprojekteringsgrupp och 2 år med Sentab i Algeriet som bitr. projektchef och 2 år som arbetschef på Ohlsson & Skarne
1986-1997 KF Fastigheter, Avd.chef Byggadministration
1997-2005 WSP Management (tidigare J & W), projektledare
Efter att ha gjort förtida uttag av pension 2005 står jag nu kvar till förfogande mot timersättning

Fritid Umgås med vänner, utforska viner mm i Provence, spela boule och golf(sparsamt)
epost folke@sfr.fr
Namn Örjan Forsgren
Född 1944
Bor Solna
Familj Änkling sedan 3 år. Särbo. 2 döttrar, 3 barnbarn
Efter KTH Läste jag in en ekonomexamen på universitet med KTH bl.a. informationsbehandling.
Programmerare Datema 1970-1972. 1973-1987 eget datakonsultbolag Consab Consult AB som såldes till VM-data.
1987-1991 fastighetsaffärer i Belgien
1992- ombildningskonsult och partner i Galären AB,
har gjort fler än 300 ombildningar.
Fritid Jagar och spikar på sommartorp. Följer travhästarna och F1 på Tv och något lopp live.
epost orjan.forsgren@galaren.se
Namn Göran Friberg
Född 1945
Bor Lidingö utanför Stockholm
Familj 4 barn, fördelade på två mödrar. 6 barnbarn. Sambor med Monica (som dock inte är någon av nämnda mödrar).
Efter KTH Efter examen arbetade jag under en del av 1970-talet med utbildning och forskning inom transportområdet vid Nordiska institutet för samhällsplanering (finns inte längre). Därefter ägnade jag många år åt olika former av utredningsverksamhet inom trafik- och miljöområdet i olika befattningar i Stockholms stad, regeringskansliet och Naturvårdsverket. 1997 började jag som enhetschef vid Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) och arbetade där med forskningsfinansiering. (KFB blev sedan en del av VINNOVA.) Från 2002 och fram till min pensionering i april 2010 var jag anställd på SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys), först som utredningschef och senare som senior rådgivare. (Inte heller SIKA finns längre.) Under det sista året arbetade jag också i ledningen för Centrum för transportstudier (CTS) vid KTH.
Fritid Sedan min pensionering har jag återupptagit ett gammalt intresse, nämligen att spela klassisk gitarr, vilket jag nu ägnar mycket tid och kraft åt. Jag håller också på med körsång, rör mig gärna i naturen och försöker ta mig igenom världslitteraturen.
epost friberg_goran@hotmail.com
Namn Peter Gavelin
Född 1945
Bor Stockholm, Vasastan, och i byn Lövliden i södra Lappland
Familj Gift med Ingegerd sedan 1976 (elaka kamrater säger att jag är immun mot fågelinfluensan eftersom jag varit ihop med samma skata i över 30 år. Hon tål kommentaren). 2 döttrar , 1 son. Ett par barnbarn på gång till hösten.
Efter KTH Brokonstruktör på Kjessler&Mannerstråle (numera preskriberat), Svenska konsultföreningen, sedan miljöarbete i många år i Stockholms stad och Sundsvalls kommun. Kommundirektör i Sundsvall i 10 år. Avrundade med stor och rolig arkitekttävling för nytt kultur- och teaterhus och lämnade sedan Sundsvall efter 31 år där. Mycket nöjd pensionär som inte längtar tillbaka till chefskap, möten och fylld almanacka.
Fritid Har på senare år tagit jägarexamen och jagar mycket på släktgården i Lappland tillsammans med grannarna i byn. Fiske och skogsbruk kompletterar. Har fått nytänt kulturintresse och livet i Stockholms innerstad ger stora möjligheter att odla detta. Reser gärna till länderna runt Medelhavet och vandrar i bergen. Har börjat beta av de stora romanerna som fått vänta när arbetslivet tog all kraft.
epost peter.gavelin@gmail.com
Namn Bo Jacobsson
Född 1945
Bor Hägernäs Strand Täby
Familj Gift sedan 1983 med Elisabet två döttrar och en bonusson. Två barnbarn.
Efter KTH Har arbetat på JM AB sedan examen 1971. De första 12 åren inom produktion därefter 18 år som fastighetschef. Under denna tid var jag engagerad i Fastighetsägarna bl.a. som ordförande i Stockholm i fyra år. De senaste 10 åren har jag varit projektchef inom projektutveckling bostad. Har bl.a. ansvarat för utbyggnaden av Hägernäs Strand i Täby där jag också är bosatt i en fantastisk lägenhet. Är sedan april 10 halvtidspensionär och planerar att sluta på JM till våren och starta mindre konsultverksamhet.
Fritid Kör fortfarande motorcykel HD och har gjort ett antal långresor i Europa. Tillbringar mycket tid på vårt landställe i Stockholms skärgård. Höstarna ägnas åt jakt i Stockholms närhet. Åker fortfarande skidor, utför i Alperna på längden i Svenska fjällen.
epost harleybosse@gmail.com eller Bo.jacobsson@jm.se
Namn Mats Jonsson
Född 1944
Bor Hässelby
Familj Gift en gång, två barn, ett barnbarn
Efter KTH Jobbat i Stockholm i huvudsak på större förvaltningar / företag / verk. Stockholms gatukontor (utredningar m m), Svenska Bostäder (projektledning Norra Botkyrka), Stockholms fastighetskontor (projektledning Norra Järvafältet), HSB:s Riksförbund (upprustning av bostäder), Katrineholms Tekniska Skola (gymnasie- och vuxenutbildning) samt Banverket (förhandling med kommuner samt planering av underhåll och utbyten i driftskedet).
Fritid Körsång, orientering, kultur och resor samt en ny roll som farfar.
epost MatsS_Jonsson@telia.com
Namn Klas Ringskog
Född 1945
Bor I Washington DC, USA och i Oscarshamn, Sverige
Familj Gift med fem barn
Efter KTH Världsbanken, WHO, Nordiska Investeringsbanken, frilanskonsult
Fritid Av varierande slag
epost kringskog@worldbank.org, klas.ringskog@verizon.net, hersson-ringskog@home.se
Namn Bo Tengblad
Född 1946
Bor Bromma, Stockholm
Familj Gift (2 ggr), 2 söner + 2 bonusbarn, 11 barnbarn
Efter KTH Exjobb om kollektivtrafik gav jobb på Stockholms Stadsbyggnadskontor, därefter Landstingets trafikkontor, och en sejour i politiken som landstingsråds- sekreterare. 1987-2006 fanns jag i Storstockholms Lokaltrafiks ledning som marknadsdirektör, stabschef mm. Fyra år som konsult med egen firma avslutade (?) yrkesverksamheten
Fritid Motionerar (golf och gym), läser och skriver, lyssnar (all musik), sjunger, ser teater och stöttar reproduktionen som aktiv farfar och bonusmorfar
epost bosse@botengblad.nu
Namn Göran Walter
Född 1943
Bor På Ekerö, utanför Stockholm
Familj Hustrun Barbara, och fem barn Martina, Sabine, Jonas, Pascal (efternamn Simpson, fotbollsspelare) och Nicole.
Efter KTH Examen 1970 på KTH: har arbetat på Tekniska nomenklaturcentralen, har frilansat som terminologikonsult, har varit ordbokschef på Esselte, driver eget företag i ordboksbranschen sedan mitten av 1980-talet. Har dessutom arbetat som ordboksförfattare för Bonniers Pensionering får vänta ett år till. Golfen likaså
Fritid
epost goran.walter@telia.com