BESLUT SB 914/09

2009-12-01 Dnr: 792/09-30

SAKEN

Vetandets värld, P1, 2009-05-13, program om Charles Darwin; fråga om opartiskhet och saklighet

BESLUT

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravenpå opartiskhet och saklighet.

PROGRAMMET

Programmet var den sista delen i en norskproducerad serie med rubriken I Darwins fotspår och handlade om en debatt som hölls den 30 juni 1860 vid universitetet i Oxford. I programmet medverkade en företrädare för det naturhistoriska museet i Oxford. Han berättade om vad som hade hänt under debatten och en speakerröst översatte det han sa till svenska.

 

Om debatten berättades det att de två som deltog var kyrkans talesman, biskop Samuel ”Soapy Sam” Wilberforce, och Darwins lärjunge, Thomas Huxley. Under debatten förolämpade biskopen Huxley som svarade med en Dräpande replik. Reaktionerna var starka bland åhörarna med okvädningsord och tumult. Vidare berättades det att en av åhörarna var kaptenen på det fartyg som tagit Darwin runt jorden. Han skulle ha gått runt med en bibel och skrikit ”hädelse” under debatten. Det sades också att kaptenen hade insett att han själv var medskyldig till att Darwins teorier uppkommit och att han tagit detta så hårt att han tagit sitt eget liv, på dagen fem år efter debatten.

 

Efter detta följde ett besök i Westminister Abbey där en engelsk guide visade Darwins grav och talade om vilka andra som var begravda i kyrkan. Bland annat berättades om en ärkebiskop på 1600-talet, James Usher, som hade räknat fram den exakta tidpunkten, för jordens skapelse. Det sades att denna föreställning raserades av Darwins teorier.

 

Avslutningsvis berättades det att engelska kyrkan år 2008 hade bett om ursäkt för de hårda orden i debatten 1860 och att biskop Wilberforce var begravd i kyrkan precis som Darwin.

 

ANMÄLAN

Anmälaren anser att Sveriges Radio brister i opartiskhet och saklighet genom framställningen av debatten i Oxford 1860. Enligt anmälaren förhärligas Darwin och Huxley okritiskt i programmet samtidigt som man demoniserar kyrkan. Anmälaren menar att historien bakom debatten i Oxford 1860 är omstridd och den tolkning som redogörs för i programmet är långt ifrån given som sanning. Anmälaren är också kritisk till bland annat framställningen av James Usher och uppgiften om kaptenens självmord.

 

AKTUELL BESTÄMMELSE

Sveriges Radio ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande-och informationsfrihet ska råda i radion (6 § i sändningstillståndet).

 

Kraven på opartiskhet och saklighet tillämpas enligt Granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande.

 

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Granskningsnämnden konstaterar att programmet baserades på medverkan av en företrädare för det naturhistoriska museet i Oxford och en guide i Westminister Abbey. Nämnden kan inte finna att återgivandet av dessa personers berättelser strider mot kraven på opartiskhet och saklighet i Sveriges Radios sändningstillstånd.

 

Detta beslut har fattats av Granskningsnämndens stf direktör Eva Tetzell efter föredragning av Christoffer Lärkner.

 

Eva Tetzell

Christoffer Lärkner

Åter