Nedanstående stamträd är upprättad av prof. Ernst Haeckel

Ur ”Naturlig Skapelsehistoria” Albert Bonnier 1907

 

 

ÅTER