Direktlänk till denna sida: www.intelligentdesign.st/mini.htm

 

/kjell ulander/

Bländande design

i miniformat

 

av prof. Werner Gitt

 

 

Vi människor tror att vi har kommit mycket långt teknologiskt, när det gäller att komprimera information i datorernas hårddiskar, chips och CD-Rom-skivor. Dessa enheter lagrar dock informationen på ytan, medan DNA lagrar informationen i tre dimensioner dvs även i djupled. Detta är - så långt vi känner till - den effektivaste lagringsmetoden av information.

Låt oss undersöka hur mycket information DNA av ett knappnålshuvuds storlek kan innehålla. Om all denna information blev nedskrivet i pocketböcker, skulle man med dessa kunna bygga 500 boktravar till månen!! Den som har gett upphov till ett informationsförråd med en sådan förbluffande lagringskapacitet måste vara mycket intelligent.

Och inte nog med det, den informationen som lagras i DNA överförs från generation till generation i levande material. Det finns ingen vetenskaplig lag som stöder uppfattningen om att livet, med all dess information, skulle ha kunnat uppstå från icke levande materia. Tvärt om vet vi från vetenskapliga principer, speciellt från mitt eget expertområde, att information (av det slag vi finner i allt liv) alltid pekar tillbaka mot en intelligent avsändare.

 

”Information is what runs the show in biology. The question is what is the source of the digital informaiton found in DNA? Dr. Stephen Meyer argues that only intelligence can produce information”. Stephen Meyer on Intelligent Design: What is the origin of digital information found ? (YouTube 3,48 min)

 

 

Artikeln är skriven av professor Werner Gitt, chef för Tysklands Statliga Fysikinstitut (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig) Gitt har skrivit många vetenskapliga artiklar inom områden som informationsteori, matematik och reglerteknik (control engineering).

 

 

 

In Behe's colorful analogy, it is as plausible to think that the vast information components within the cell could have arisen by blind chance followed by natural selection as it is to assume that you or I could hop across the Grand Canyon in a series of small steps. When Darwin stated with regard to the process of natural selection "I see no reason to limit this process to changes within species"--we can now say there is a reason: the evidence. Once the evidence of the staggering complexity is understood, then the mechanism of change proposed by Darwin is simply inadequate to explain how an interconnected system of apparently engineered parts could have arisen spontaneously.