Direktlänk till denna sida:  www.intelligentdesign.st/motor.htm

 

ANIMATION - RÖRLIG BILD AV FLAGELLER

 

 
    Bakterieflagellen består av tre delar: ett filament (blå färg i fig), en krok (guldfärgad del) samt en basalkropp, som ligger mot plasmamembranet.
Rotationsrörelsen hos flagellen hålls igång av små elmotorer. (Se bild) Dessa biokemiska elmotorer är de enda rotationsmotorer som påträffats i naturen. Motorena drivs av en protonström framställd på kemisk väg och kan rotera ända upp till 6000 varv i minuten vilket motsvarar cirka 10-100 cellängder i sekunden. En hund som är en meter lång skulle behöva springa ungefär 30 till 300 km/h för att uppnå lika lång sträcka med samma hastighet.

Precis som en vanlig elmotor har dessa motorer en stator, en rotor, en propeller, två lagerringar och ett batteri med spänningen 0,2 volt. Man har kunnat konstatera att dessa "bakteriemotorer" drivs av ca 20 proteiner. För att tillverka dessa krävs i sin tur ytterligare 20 proteiner. Om någon av dessa 40 proteiner avlägsnas upphör rörelseorganet att fungera. Det är denna känslighet mot reduktion (som Behe betecknar Irreducibly Complexity) som fått många forskare att ifrågasätta dess (darwinistiska) evolution.
Precis som det är omöjligt att tänka sig en successiv uppbyggnad av en vanlig elmotor (med bibehållen funktion i varje utvecklingsfas), är det omöjligt att föreställa sig hur dessa biokemiska mini-motorer kunnat utvecklas genom små darwinistiska utvecklingssteg. Kan verkligen naturligt urval av slumpvisa förändringar (mutationer) åstadkomma detta? Vill du se en kort video som åskådliggör ”flagellmotorns” uppbyggnad, så tryck HÄR (Krävs: Qvick Time Player)?

 

 

Vill du läsa mera om flageller? TRYCK HÄR

Vill du se ett bildspel om IC? TRYCK HÄR