Exkursionsbilder

Exkursion till Kinnekulle, juni 2011
UGS 20 år (PowerPoint-presentation)