Kommande program

Eva Wendelin Statsgeolog på SGU berättar om geologins betydelse för Uppsalas vattenförsörjning.
Föredraget äger rum den 4 oktober på Biotopia, Vasagatan 4

3D teknik har gett ny kunskap om bland annat Jumkilsåsens betydelse för vattenförsörjningen.
Eva är regionansvarig för mellersta och norra Sverige och har som uppgift att främja användningen av geologisk information.

kl. 18:00 är det mingel och diskussion, med bland annat ett lotteri.

kl. 18:45 börjar föredraget.

Parkering

Efter kl. 18:00 finns det möjlighet att parkera på Katedralskolans parkering mot ordinarie parkeringstaxa.

 

Hasse Tranefors håller ett föredrag onsdagen den 25 oktober kl. 18.15 på Biotopia, Vasagatan 4 med titeln Malmbergsgruvan, då och nu. En personlig mineralexposé

”Föredraget inleds med en liten historisk tillbakablick på starten av gruvdriften i Malmberget, inklusive turerna kring byggandet av Malmbanan mellan Luleå och Narvik. Därefter beskrivs mineralsamlandet i stort och sedan berättas personliga upplevelser och erfarenheter från flera års samlande på plats nere i gruvan, inkluderande mineralbeskrivningar med mineralfoton av yppersta klass.”

Efter kl. 18:00 finns det möjlighet att parkera på Katedralskolans parkering mot ordinarie parkeringstaxa.

 

Förändrad juridisk status för UGS

Årsmötet i februari 2019 godkände ett förslag från styrelsen att UGS ombildas till en sammanslutning utan formell ekonomi. För att detta beslut skall träda i kraft krävs ytterligare ett årsmötesbeslut 2020.Skälet till förändringen är att det blir allt svårare/omöjligt att få folk att ställa upp på förtroende poster. Praktiskt blir det ungefär så här.
Ingen årsavgift 2020
 
Från 1 januari 2021 har verksamheten förts över till en ”kafferepsmodell” utan någon ekonomi.
 
All information sker elektroniskt. Den dominerande utgiften idag är pappersutskick och bankkonto etc. 
Styrelsen gör bedömningen att de allra flesta år 2021 har tillgång till e-post.
 
Det behövs ingen formell styrelse, arbetsgrupp, revisorer och valberedning. Den geoinriktade verksamheten beräknas fortsätta som förut. 
Den nuvarande styrelsen har 2019/2020 på sig att fundera igenom alla praktiska saker som det här
medför.

Aktuell e-mail adress till UGS.
svengunnar50snabelayahoo.com
OBS! snabela betyder @. Använd @ i ditt mejl Detta för att robotar inte ska fånga upp e-postadressen.

Andra aktiviteter

För den intresserade, titta på Geonord där ”alla” amatörgeologiska föreningar finns, med många intressanta föredrag och utflykter.

Prenumerera gärna på Geologiskt Forum. Prenumerationen betalas in till Swedish Science Press: postgiro 489 78 50-6, bankgiro 914-4601