ANMÄL ditt intresse till     culturochfred@gmail.com

   om du är intresserad av arbeta med / prenumerera på

Cultur & Fred

  prenumeration 3 nr per år 120:-       (startad  2013)

Den nya TIDSKRIFTEN för

multikultur  KONST, LiTTERATUR, FRED

med FLERA SPRÅK 

Vi är en partipolitisk obunden, multikulturell, flerspråkig tidskrift med mångfald som ledord. Vår tidskrift vill ge plats åt mindre etablerade, nykomlingar och funktionshindrade inom kulturen utan att göra avkall på kvalitet, vara ett utrymme för mångfald i debatt, i textinlägg, i bildpresentation, som vill verka för fred. Vi vill på detta sätt verka för de mänskliga rättigheterna och därmed också släppa fram olika kön och åldrar. Utrymme ska i tidskriften ges för olika språk.

Vi deltar gärna i bibliotekssamverkan,  utställningar, samt i  litterära salonger m.m.

        Jag är en av de som arbetar i tidskriftens redaktion

culturochfred@gmail.com