Kvalitetspolicy
Vi utför installationsarbeten i hela Stockholmsomradet. Vi har
professionella rörmokare med manga ars erfarenhet.
Vi  är 20 år i vvs-branschen.
Typ av tjänster: VVS-arbeten, servicearbeten, ROT-arbeten,
rörinstallationer och renovering badrum och kök.  Byte av
varmvattenberedare, WC-stolar och blandare. Installation av
värmepumpar, radiatör och golvvärme - totalentreprenader.
VVS Service Partner  skall erbjuda kvalificerad teknisk
kunskap, utföra installationer pa ett professionellt sätt,
leverera felfria projekt pa avtalad tid och i över ensstämmelse
med avtal och kontrakt.
Vi ska med ett väl fungerande kvalitetssystem stoppa misstag
och felaktigheter innan dom nar kunden.
Malsättningen är att efter varje utfört uppdrag skall varje
beställare vara förvissad om att arbetenas utförande star i
överensstämmelse med upprättat avtal.
© VVS Service Partner 2011
Driftsäkerhet
VVS Service Partner är ett
företag som med hjälp av
modern teknik och
professionella yrkesmäne
ärbjuder tjänster av hög
kvalitet inom vvs-branchen.
Riktigheten och precision
VVS Service Partner
malsättning är att
tillhandahalla tjänster som
motsvarar kundernas högt
ställda krav och
förväntningar.
VVS Service Partner
Vi gör olika rörsystem.
 
Dricksvattensystem    
Varm och kalt
vattensystem
Värmesystem
Golvvärmesystem
Avloppssystem
Brandskyddssystem
Oljesystem
S V E R I G E
Rörservice dygnet runt