Renovering av  rörsystems
 
Vi är mycket noga med att bibehalla
vart goda rykte genom att alltid halla
utlovade tider och att göra ettbra jobb
varje gang.
Vi har lang erfarenhet av serviceoch
underhall av VVS. När du anlitar oss
kan du vara säker pa att du far ett väl
fungerande VVS-system med garanti.
Avloppsrör i kök och badrum
 
Byte av  alla gamla rör och installera
nya. Vattenskador i byggnader
beräknas kosta fem miljarder per ar.
Cirka 40 procent av dessa kostnader
betalas ut via försäkringsbolagen.
Resten, tre miljarder per ar, betalar de
försäkrade i form av självrisker och
premier. Med bakgrund mot detta kan
det vara lönsamt att se över rören.
Golvvärmesystem
Vi projekterar och installerar
vattenburna golvvärmesystem och
© VVS Service Partner 2011
utvecklat och förfinat 
golvvärmesystem sa att det har blivit
bade ekonomiskt, tryggt och
komfortabelt.
S V E R I G E
Stretch Button Stretch Button