Personakt Antavla
Erik Börjesson
* 1683 Norra Vi (Östg), Målen