Personakt Antavla
Karl Habelius
* 1708 Stockholm, Storkyrkofs (Uppl)Vilhelm Habélius

† 1717 Stockholm, Storkyrkofs (Uppl)
Perukmakare

 
 
 
 
Maria Margareta Boije
* 1678 Stockholm, Tyska (Uppl)
† 1724 Stockholm, Storkyrkofs (Uppl)

Blev 46 år
Peter Boye

† 1692 Stockholm, Tyska (Uppl)
Perukmakare