Personakt Antavla

Asmus Stålbom

Grosshandlare.

Far:9904 Asmus el. Hans Stahlbom (1580? - >1671)

Född:Rostock, Mecklenburg (DEU).
Död:efter 1638.

Noteringar

Inkom från Rostock i Mecklenburg, Tyskland, till Stockholm (Uppl), där han var bosatt i norra förstadens västra del, och där han tidigt blev grosshandlare. I ett protokoll från 1638 säges Asmus ha friat till skomakare Luther Cidouþs dotter Annika, fått hennes föräldrars samtycke och givit henne en ring med bägges namn ingraverade. Förlovningen firades med en kanna vin och Annikas föräldrar lyste Abrahams, Isaks och Jakobs välsignelse över dem. "Och sade Asmus, wij äro ächta folk för Gud." Men i fyra år ville han dröja med bröllopet eftersom båda var unga. Han ångrade sig dock, till Annika hade han sagt "om wij skulle komma i ächtenskap, så blifwer thet intet godt ächtenskap af för edra föräldrars skull". Asmus drogs inför rätta för brutet äktenskapslöfte och Konsistoriet beslöt att "Asmus må arresteras till innan Capitlets dagh". Hur historien slutade är okänt. [MSA]