Personakt

2466 Anders Bergsköld (f. Eriksson)

Major.

Död:1675 15/12 Vittinge (Väsm), Ösby. [1]

Äktenskap med 2467 Katarina Hansdotter (- >1672)

Vigsel:1635. [2]

Barn:
Aron Bergsköld (1636 - 1681)
Anders Bergsköld (1645 - 1676)
1233 Katarina Bergsköld (- 1703)
Kristina Bergsköld (- >1708)

Noteringar

Rustmästare under Axel Duwall 1622, fältväbel vid Hans Månsson Oliveblads kompani av Västmanlands reg. 1626, fänrik under Oliveblad 1632-33, fänrik vid majorens kompani 1634, löjtnant vid överstelöjtnantens kompani 1635, kapten (med löjtnants lön) vid ett nyuppsatt kompani i juni 1641, var i Tyskland 1642-44, kapten för sedemera Strömsholms kompani i dec 1645, adlad i nov 1649 (introd. 1650), avgick 1655 som kapten från Pommern i Tyskland till Polen, bevistade där samma år träffningen vid Opoczno och i okt Krakows intagande, avgick 1656 som major åter till Pommern, där han var ännu i mars 1658.

Kommendant i Riga i Lettland en kort tid 1659, kommendant i Visby stad och slott på Gottland i okt 1661, konfirmerades från armén i feb 1670, anhöll 1671 avsked från kommendantsbefattningen "alldenstund jag för ålderdomssvaghet ej längre kan göra kronans tjänster, med öronen hör jag ej väl och ögonen varda mig förminskade, så att jag mig befruktar, att kronans tjänster kunna därför varda försummade", vilket bifölls i aug 1671. Dömdes 1675 för oegentligheter vid förvaltningen i Visby att betala 2000 dlr, men då denna summa ej kunde utgöras, blev hans gård Ösby i Vittinge (Väsm) 1677 indraget till kronan. [SAÄ, I/348; SVR,IV/34]


Källor

[1]SAÄ, I/348
  
[2]BUH, II:7/211