Personakt Antavla

Andreas Magni Nortman

Kyrkoherde, regementspastor. Blev högst 78 år.

Far:Magnus Andreae Coriander (1578 - 1663)
Mor:Kristina Katarina Wichaea (1592 - 1673)

Född:1614 Arboga (Väsm). [1]
Död:1692 30/4 Stora Skedvi (Dala). [2]

Äktenskap med Gertrud Silentz (1629 - 1695)

Vigsel:1651 Säter (Dala). [3]

Barn:
Magnus Nortman (1653? - 1680)
Katarina Nortman (1657 - 1726)
Kristina Nortman (1661 - 1690)
Benjamin Nortman (1663 - 1700)
Gustav Nortman (1664 - >1687)
Johan Nortman (1665 - 1689)

Noteringar

Efter skolgång i Arboga, där fadern då var kaplan, kom han 1633 till Västerås skola, uppflyttades 1634 i gymnasiet samt inskrevs i Uppsala akademi feb 1637, sedan han samma månad blivit relegerad från gymnasiet på tre år. I Uppsala blev han 1640 informator för ynglingarna Fleming och Wrangel och begav sig 1645 till Tyskland för studier. Inskrevs där feb 1646 vid Königsbergs universitet. Vid besök i hemlandet året därpå avlade han prästeden i Västerås och prästvigdes, troligen i Stockholm, som den förste av utnämnde biskopen Olaus Laurelius.

Blev då pastor vid Dalregementet, som låg i Tyskland, och fortsatte där samtidigt sina studier. Vistas i Leipzig hösten 1647, inskrivs i Rostock i maj 1649, disputerar där pro gradu 22 maj och promoveras samma år i okt. Som regementspastor vistades han delvis hemma, men deltog 1655-57 också i fälttågen i Tyskland och Polen "med temligt anseende såsom en rask och stormodig man". Under pestilentietiden i Preussen var han ett år vicepastor vid Svenska församlingen i Riga och legationspräst vid fredsunderhandlingarna i Oliva 1660.

Redan okt 1650 hade han gjort framställning om att få pastorat, vilket endast resulterat i allmän kunglig rekomendation för alla krigspräster att ha företrädesrätt till befordran. Gjorde 1658 förnyad framställning, som remitterades till biskopen i Västerås, som ålades tillse, att andra icke skulle få gå före honom. I nov 1660 följde kunglig kollation på Stora Skedvi. Kungen förklarade, att kollationen skulle stå fast, trots att man i kungliga kansliet upptäckt, att pastoratet icke var regalt. Vid sockenstämma aug 1661 blev han av socknen enhälligt antagen. Tillträde skedde nov samma år.

När Stora Tuna 1666 var ledigt efter Nicolaus Rudbeckius, sökte han Magnus Gabriel de la Gardies hjälp för att få detta pastorat. Hans förhoppningar härom stod kvar ännu 1675 vid ny ledighet. I jan 1689 anmälde landshövdingen till kungen, att Stora Skedvi begärt att till efterträdare få Nortmans måg, Laurentius Holénius, eftersom Nortman sagt sig i fortsättningen ej kunna tjänstgöra. I feb 1689 erhöll Holénius kunglig kollation att efter sin svärfaders avträde övertaga församlingen. Nortman synes dock ej ha frånträtt under sin livstid.

I Säter ärvde han bl.a. torpet Månsbo, medan han i Stora Skedvi köpte Stubbetäkten och Aldermyran, Ljusterängarna i Landa samt erhöll 1677 av kronan lagfart på Rasjöbo (Rasbo). Dessutom ägde han del i Kvista. [EVH, II:1/106f; DRP, I/316ff]

Stora Skedvi C:3/3


Källor

[1]EVH, II:1/106
  
[2]DRP, I/318
  
[3]EVH, II:1/107