Personakt

Bengt Eriksson

Bonde.

Död:före 1682 Sunne (Värm), Södra Borgeby.

Sambo med Gertrud Pålsdotter (- >1688)


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads dombok 1602-1700:

1678 ht 48: Bengt Eriksson i Örbäck, Östra Ämtervik, har ärvt en brorsdel 2/9 ib, fått sin samsysters Gertrud Eriksdotter jord för skötsel, köpt av sin halvsyster Marit Nilsdotter i Mårbacka hennes systerdel för 12 rd och köpt av sin halvbroder Jon Nilsson i Såneby hans jord 32 1/2 rd.

1682 ht: Bengt Erikssons barn i Örbäck Halvard, Jöns och Erik Bengtssöner visar med en lagmansdom 1668, att fadern ensam fått fasta på något mer än 1/4 i Borgeby. Men eftersom mågen Håkan Jönsson i Borgeby betalat hälften därför, kan de ej vägra hans barn rätt till hälften av jorden.

1687 vt: Nämnden skall räkna ut hur mycket Håkan Jönssons barn äger i Borgeby, Ås och Örbäck, varefter de med samtycke av samtliga Bengt Erikssons barn kan lägga samman sina lotter till S. Borgeby, där deras fäderne förut är 1/8. Borgebyjorden får korpralen Nils Johansson och hans hustru, Håkans dotter, besitta så länge systrarna är omyndiga.

1688 vt: Korpralen Nils Johansson i Borgeby, som med hustrun och hennes syskon genom arv och fädernejord från Örbäck äger 5/8 av 1/4 i Borgeby, yrkar att få utlösa sin hustrus morbroder Jöns Bengtsson, vilken med sin moder Gertrud Pålsdotter innehar övriga 3/8 i samma 1/4. Gertruds egen jord "är 2 2/3 i 1/8, resten 3 1/3 åttondel i åttingen är Jöns". Eftersom Jöns har att ta vård om modern, får han sitta kvar på sin jord, men efter hennes död tages frågan om utlösen upp på nytt.

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads dombok 1701-1725:

1709 ht 115: 1/3 av 1/2 Örbäck Östra Ämtervik som Halvard Bengtsson i Högberg och Erik Bengtsson i Örbäck köpt 1709 31/8 av sin syster änkan Lisbeta Bengtsdotter i Ivarsbjörke för 18 rd av dem var. Halvards måg Nils Bengtsson skall framför sina medarvingar tillräknas del i köpet enligt sitt fäle med Halvard.