Personakt

2464 William Philp

Överste. Blev högst 75 år.

Född:1593 Fife (Skot. GBR), S:t Andrews.
Död:1668 18/8 Almunge (Uppl), Uddnäs.

Barn med 2465 Märta Månesköld (av Seglinge) (- >1668)

Barn:
1232 Karl Philp (- 1714)
Krister Philp (- 1655)
Stefan Philp (- 1656)
Björn Philp (- 1702)

Noteringar

Inkom 1624 till Sverige. Löjtnant vid Upplands reg. 1625, kapten 1626, deltog 1626-29 i kriget i Preussen, Tyskland, kapten vid Västmanlands reg. aug 1628, regementskvartermästare 1632, major vid Upplands reg. 1635, överstelöjtnant i maj 1637, naturaliserad svensk adelsman 1636 (introd. 1638), befälhavare för den skvadron, vilken 1638 överfördes till Pommern, Tyskland, erhöll i juli 1641 ett par månaders permission till Sverige "icke allenast för att låta begrava sina barn, som i hans frånvaro avsomnade äro, utan ock med detsamma disponera om sina egna saker där hemma".

Beordrades i jan 1642 att med landshövding Ture Oxenstierna förrätta utskrivning i Stockholms län - han var Oxenstiernornas närmaste man under det trettioåriga kriget - åter i Tyskland 1644, deltog i Torstenssons fälttåg mot Danmark senare samma år, deltog i försvaret av Värmland vintern 1645, överstelöjtnant vid Västmanlands reg. i mitten feb 1645, då han som befäl för en styrka på 175 man kom till Frändefors i södra Dalsland.

Överste för Västmanlands reg. sommaren 1645, förlagd med en skvadron i Bremen i Tyskland 1654-55, kommendant i Demmin i Tyskland i jan 1656, detsamma i Stettin i Polen i aug 1656, överkommendant i Narva i Estland i feb 1657, men tillträdde ej denna post utan kvarstannade i Stettin under kriget, hembeordrad sommaren 1658, kommendant i Landskrona mellan aug och nov 1658, tog avsked från regementet i dec 1658 "i anseende till hans långa tjänster såväl för hans ålder och sjuklighets skull."

Bosatt på gården Uddnäs i Almunge (Uppl), som hustrun fått i brudgåva av föräldrarna. Erhöll Ekeby i Knutby (Uppl) i förläning i mars 1642, vilken han bebyggde till säteri. För tjänster och lån han bisträckt kung Gustav II Adolf, erhöll han jorderäntorna från ett stort antal skattehemman, bland dem Norrgården och Västergården i Solvalla i Faringe (Uppl), samt ett i Täby (Uppl). Begravd i Almunge k:a, där hans vapen uppsattes. [SAÄ, V/702; SVR, ?/191ff, IV/26; Gullberg: Solvalla by i Faringe socken (1991), 6]