Personakt Antavla

Anders Philp

Premiärkapten. Blev ca 41 år.

Far:Karl Philp (- 1714)
Mor:Katarina Bergsköld (- 1703)

Född:omkring 1665.
Död:1706 18/2 Orla (POL). [1]

Äktenskap med Katarina Huss (- <1695)

Vigsel:före 1695. [2]

Barn:
Katarina Philp (- >1728)
Anders Philp (- 1787)

Äktenskap med Margareta Larsdotter Elfgren (1673? - 1713)

Vigsel:1696 29/2 Gagnef (Dala). [3]

Barn:
Karl Philp (1697 - 1751)
William Philp (1698 - 1774)

Noteringar

Var i sept 1684 volontär, senare pikenerare vid Livgardet, sept 1688 förare i Gagnef kompani vid Dalregementet, sedan fältväbel därstädes i maj 1691, fänrik vid Mora kompani i juli 1697, åter till Gagnef kompani i okt 1699, löjtnant i okt 1700 och sekundkapten vid samma kompani i feb 1701 samt kapten och chef för Västerdals kompani i juni 1704.

Deltog i krigen mot Danmark och Ryssland och blev i maj 1703 sårad vid bryggan över Dwerenz i trakten av Thorn (Torun) i Polen: "Den 15. maj öfvergick arméns hufvudstyrka denna bro och närmade sig Thorn (Torun) för att innesluta staden. Vid bryggan öfver Dwerenz kvarstod, sedan alla trupper gått öfver, sekundkaptenen Philp med 25 man för att utgöra betäckning för dem, som höllo på att rifva densamma. Denna lilla skara dalkarlar blef plötsligt anfallen af 500 polska ryttare (volloscher), hvilka sökte omringa och tillfångataga densamma.

Dalkarlarne mottogo dock polackerna med en skarp salva och drogo sig tillbaka mot en lada, så att de fingo ryggen fri och lyckades afslå sina talrika fienders alla anfall, till dess de erhöllo understöd från svenska lägret vid Thorn. Kapten Philp blef själf sårad och tre af manskapet blefvo på platsen. Polackerna förlorade 9 man döda och 2 fångna. Konungen (Karl XII) var förtjust öfver denna bragd. Kapten Philp försäkrades om befordran, de gemena, hvilka fördes fram till konungen, erhöllo 10 dukater hvar och underbefälet i proportion därefter". Anders själv blev belönad med 100 dukater av kung Karl XII personligen.

Ur Gagnef vigselbok i feb 1696: "Den 29 febr, som var en lördag emot aftonen vigdes Hr Anders Philp, fältväbel vid Kungl Majts Dalregemente och högvälborne Hr kapten Johan Kruuses kompani, med Margareta Larsdotter hemma uti huset." Han synes varit bosatt på ett flertal platser inom Dalarna under 1680-90-talen; Giälbyn i Rättvik, Linghed? i Svärdsjö, Våmhus och Storbyn i Mora samt Nolbäck i Gagnef. Avled i vinterlägret i staden Orla i Polen, troligen pga de usla kvarter i vilka soldaterna levde (livsmedelsbrist, epidemier etc). [SAÄ, V/703; PDH, III/133; DRP, I/490]


Källor

[1]PDH, III/133
  
[2]SAÄ, V/703
  
[3]ULA/ Gagnef (W), EI:1 (VB 1676-1702), s 153