Personakt

Olaus Laurentius Ranstadius

Kyrkoherde. Blev högst 47 år.

Född:1611 Kumla (Närk). [1]
Död:1658 3/5 Fläckebo (Väsm). [1]

Äktenskap med Anna Nortman (1627 - 1651)

Vigsel:1644 Säter (Dala). [1]

Noteringar

Intages mars 1619 i förberedande klass i Västerås skola, uppflyttas 1630 till gymnasium, där han i flera år är kantor eller instrumentista, samt inskrivs feb 1636 i Uppsala akademi. Återvänder vid vår-terminens slut till Västerås, där han aug 1636 blir fil.kand, varpå han ånyo reser till Uppsala för att i mars 1639 återinskrivas i gymnasiet, där han juni 1639 blir teol.kand. Senare samma månad blir han diakon som nr 1 av 7 och i sept prästvigd, varvid han förordnas till adjunkt åt pastor i Köping. Domkapitlet tycks emellertid ha ansett det behövligt att först skicka honom till Säter som rektor, där han är läsåret 1642-43 för att sedan återvända till Köping. Hösten 1645 begär han att få resa utrikes för fortsatta studier, varpå han feb 1646 inskrivs i Königsberg och april 1647 i Greifswald, där han aug 1650 blir fil.mag. Efter återkomsten blir han från höst-terminen 1651 rektor i Arboga. I juli 1655 sätts han på 4:e rummet till kyrkoherde i Fläckebo, dit han utnämnes redan i aug med omedelbart tillträde efter uppgörelse med arvingarna. [EVH, II:1/731]


Källor

[1]EVH, II:1/731