Personakt Antavla

Lars Fredrik Andersson

Skomakare, torpare. Blev 86 år.

Mor:Stina Kajsa Frisk (f. Åhrberg) (1795 - 1871)

Född:1832 21/11 Fogdö (Södm), Karlby. [1](utom äktenskap)
Död:1919 28/7 Börje (Uppl), Ströby. Dog av magkräfta. [2]

Äktenskap med Johanna Sofia Björklund (1833 - 1903)

Vigsel:1863 2/10 Ramsta (Uppl). [3]

Barn:
Johanna Charlotta Karlsson (f. Larsdotter) (1864 - 1929)
Magnus Fredrik Ehn (f. Larsson) (1865 - 1917)
Tekla Sofia Larsdotter (1868 - 1891)
Katarina Vilhelmina Larsdotter (1870 - 1954)
Karl August Eklöf (f. Andersson) (1873 - 1941)
Lars Otto Lönn (f. Andersson) (1877 - 1952)
Axel Teodor Strid (f. Andersson) (1882 - 1950)

Noteringar

Var från 1832 med mor och syskon bosatt i Fogdö (Södm), där de fram till 1841 flyttade mellan olika soldattorp. Åren 1841-49 är de dock fattighjon utan fast bostad, men 1849 flyttade han som färgarelärling till Strängnäs (Södm), och var mellan 1850-55 dräng i Lillhärad (Uppl), Sura (Väsm) och Holm (Uppl). Då han i Holm 1854-55 ådrog sig kallbrand, miste halva sin högerfot och vänster underben (hade träben nedan knät), blev han otjänlig som dräng, varför han som fattighjon flyttade till fattighuset i Fittja (Uppl).

Arbetade 1859-62 som skomakarelärling i Fittja, Holm och Bondkyrka (Uppl), innan han 1862 blev egen skomakare i Dalby (Uppl). Vigde sig 1863 och var sedan med hustrun boende inom Västeråker (Uppl) till 1883, då de som torpare flyttade till Uppsala-Näs (Uppl). Blev änkling 1903 och flyttade 1910 till sonen Magnus i Börje (Uppl) och 1918 till socknens ålderdomshem, där han avled 1919 av magkräfta (magcancer). Sägs ha varit sträng och uppfostrade sina barn med svångremmen.

Prästen i Västeråker skriver i husförhören: "Söndagen d. 8 april 1866 under Gudstjänsten låg han af starka drycker ankommen på snödrifvan hwid (..) ängstufan i prestg. hvarifrån han med (plats?) raglade in i prestg. vagnslider och sof ruset af sig."

Bosatt:
1832-34 / Fogdö (Södm), Karlby soldattorp [AI:16/207]
1834-37 / Fogdö (Södm), Stora Väsby soldattorp [AI:16/105, 17/123]
1837-41 / Fogdö (Södm), Kynnersberg soldattorp [AI:17/158]
1841-49 / Fogdö (Södm), på socknen; utan fast bostad [AI:18/308, 19/313]
1849-50 / Strängnäs sfs (Södm) - färgarelärling [AIb:12/319]
1850-52 / Lillhärad (Uppl), Skräddartorp - dräng [AI:1/130]
1852-53 / Lillhärad (Uppl), Laggartorp - dräng [AI:1/123]
1853-54 / Sura (Väsm), Billsbo - dräng [AIa:10/83]
1854-55 / Holm (Uppl), Säby - dräng [AI:8/75]
1855-59 / Fittja (Uppl), Fattigstugan - fattighjon [AI:8/177, 9/91]
1859-60 / Fittja (Uppl), Älvlösa ägor - skomakarelärling [AI:9/30]
1860-61 / Helga Trefaldighet (Uppl), Ulltuna - skomakaredräng [AIa:17/238, 18/212]
1861-62 / Holm (Uppl), Lurbo - skomakarelärling [AI:9/22]
1862-63 / Dalby (Uppl), Hållberga ägor - skomakare [AI:10/10]
1863-64 / Västeråker (Uppl), Heljebolsta ägor - skomakare [AI:5/23]
1864-83 / Västeråker (Uppl), Prästgårdens ägor, Nyborg - skomakare [AI:5/49, 6/75, 6/147, 7/92]
1883-85 / Uppsala-Näs (Uppl), Ytternäs, Grönviken - torpare, skomakare [AI:13/11]
1885-96 / Uppsala-Näs (Uppl), Söderby, Skärfälten - torpare [AI:13/103, 14/103, AIIa:1/109]
1896-97 / S:t Olof (Uppl), Sjöängen - torpare [AIIa:2/454]
1897-97 / Uppsala-Näs (Uppl), Sandberget [AIIa:1/89]
1897-10 / Uppsala-Näs (Uppl), Söderby, Kalvhagen [AIIa:1/99, 2/92]
1910-18 / Börje (Uppl), Ströby [AIIa:2/180, AIIa:3/171]
1918-19 / Börje (Uppl), Ålderdomshemmet [AIIa:3/241]


Källor

[1]ULA/ Fogdö (D), C:3 (FB 1808-1847), s 158
  
[2]SCB/ Börje (C), H1AA:2192 (DB 1919)
  
[3]ULA/ Ramsta (C), C:5 (VB 1862-1894)