Personakt

Olof Halstensson

Bonde, nämndeman.

Död:omkring 1678 Fryksände (Värm), Torsby.

Sambo med Karin Nilsdotter


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1648 ht 5: Olof Halstensson i Torsby och Jon Nilsson i Rådom anför, att när Sigfrid Josefsson och Lasse Klemetsson tillsynats torpet vid Runnsjön, har de tillsagts att endast fiska i tjärnarna väster om Runnsjön och ej i denna, men nu har Sigfrid och Lasse flera gånger tagit deras ekstockar och fiskat i sjön. Sigfrid och Lasse bötar vardera 40 mk.

1653 vt 1: Nämndemännen Olof Nilsson i By och Olof Halstensson i Torsby saknas på grund av sjukdom. I nämnden insattes Simon Ivarsson i Gersbyn och Jon Nilsson i Rådom.

1655 vt 24: Bonde Nilsson och Jon Nilsson i Rådom samt deras svågrar Olof Halstensson i Torsby, Lars Johansson i Svenneby och Klemet på Heden får hjälp med delning av föräldraarvet, 1/2 Rådom, hela Bergsäng och 1/3 av 1/4 i Utterbyn.

1657 ht 14: Per Elofsson i Spelnäs lovar Olof Halstensson i Torsby en svensk daler för att han gått med på att återta en oduglig slipsten.

1662 vt 6: Per och Olof Halstenssöner i Torsby kommer att lösa hälften var av brodern Jöns Halstenssons 2/9 ib för 40 1/2 rd vardera, 20 rd för halva skolhållet och 20 1/2 rd för halva jordlotten.

1665 ht 5: Fasta för nämndemannen Olof Halstensson i Torsby på 1/8 ib samt 1/9 av 1/4 ib. Han har:
1) löst från brodern Jöns Halstensson i Örebro hans del för 20 rd,
2) löst från systern Gertrud Halstensdotter i Önnerud hennes del för 20 rd,
3) tillbytt sig av sin hustrus syster Marit Larsdotter i Rådom hennes del för sin hustrus Karin Nilsdotters arvslott i Rådom,
4) fått av Anna Halstensdotter i Torsby hennes del för skötsel och
5) ärvt en brorslott.

1677 ht: "I det vid förra tinget (nr 11 och 12) utgivna fastebrevet för Olof och Per Halstenssöner införes ytterligare, att deras fader tillbytt sig sin systers Ingeborg Olofsdotters lott 1/7 av 1/2 Torsby för sin jord 1/2 Västanå. Olof och Per äger hälften var av den inbytta jorden".

1678 ht 8: Sal. Olof Halstenssons i Torsby arvingar är skyldiga Ingeborg Nilsdotter ib 6 1/3 rd 2 2/3 öre smt för lösarv som hon har att fordra efter sin svägerska Anna Halstensdotter.