Personakt

Jon Arvidsson

Blev ca 84 år.

Född:beräknat 1654. [1](från i dödbok angiven ålder)
Död:1738 14/3 Fryksände (Värm), Åshagen. [1]

Sambo med Karin Stensdotter (1663? - 1743)


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:
1684 vt 95: 1/3 eller något mindre i Kisterud, som Anders Enarsson ib för 85 rd köpt av Halsten Olofsson i Svenneby, Jon Olofsson ib, Per Bondesson i Östmark och Jon Arvidsson i Åshagen och som dessa ärvt efter sin moder resp. svärmoder. Av köpeskillingen är 40 rd Anders jordpengar från Västerdalarna, och 10 rd har Anders svärfader Olof Björnsson utlagt.

1695 ht 32: Drängen Nils Stensson och hans syster Ingeborg Stensdotter samt Jon Arvidsson i Åshagen på sin hustrus vägnar kärar till farbrodern Jon Björnsson i Bada rörande arvskiftet efter deras farfar Björn Nilsson i Östmark och begär att Jon Björnsson skall ta lotten i Bergsäng och lämna dem sin lott i Bada. Jon Björnssons måg Per Börjesson uppvisar rättens utslag av 1691 10/2 angående Björn Nilssons testamente, då kärandena själva varit myndiga. Rätten låter saken rättas efter tidigare utslag.

1698 vt 13: Fasta för Jon Arvidsson i Åshagen på 2/9 ib.

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725:
1709 ht 110: 1/18 av Åshagen, som hustru Britta Arvidsdotter i Grinnemo jord, som hennes bror Jon Arvidsson i Åshagen köpt den 7 ds (aug.) av henne för 15 rd. Systersonen Olof Jonsson i Svennby anför klander, men klandret ogillas eftersom Olof inte kan komma till full besittning.

1710 ht 67: Fasta på 1/6 av 1/12 i Bada för Jöns Persson i Bada. Jon Arvidsson i Åshagen har som förmyndare för sin systerdotter Karin Persdotter yrkat att få lösa lika med hennes svåger Jöns Persson i Bada i systern Ingeborg Persdotters lott i Bada, men Jöns och hans hustru har försäkrart Karin att i stället få "lösa av dessa syskons arvejord i Åshagen" när det blir till salu.

1720 vt 69: Enär Nils Stensson i Aplung, morbror och förmyndare för sal. Halvard Ingemarsson i Åsen omyndiga barn, avlidit, utses deras mosters man Jon Arvidsson i Åshagen och farbrodern Pål Ingemarsson i Åsen till förmyndare.


Källor

[1]VA/ Fryksände (S), CI:2 (DB 1733-1749), s 281