Personakt

Lasse Olsson

hh, ulm, fo, hö. Blev ca 76 år.

Född:omkring 1495 (Östg).
Död:mellan 1571 och 1572.

Sambo med Anna Andersdotter (Grubb) (- 1559)


Noteringar

Troligen född i Östergötland och i äldre litteratur felaktigt kallad "Björnram". Tillhörde inte adeln trots äldre genealogiers försök att koppla honom till olika frälsesläkter, och blev själv aldrig adlad trots tidiga påståenden om motsatsen. Dock adlades två av hans söner. Var Gustav Erikssons (Vasa) främste krigsman och en av nyckelfigurerna under befrielsekriget 1520-21 mot unionskungen Kristian II. Innehade därefter ett flertal uppdrag i kronans tjänst i Västerbotten, Hälsingland, Norrland och Östergötland såväl som den östra rikshalvan, som fogde, häradshövding, underlagman och hövitsman. Fungerade under det stora ryska kriget som det högsta militära befälet i Norrland. Satt åren 1561-68 i den kungliga Höga nämnden, som användes som verktyg av den beryktade Jöran Persson för att eliminera Erik XIV:s fiender.