Personakt Antavla

Tobias Andreae Biörck

Kyrkoherde. Blev högst 55 år.

Far:3946 Andreas Georgi Schedvimontanus (1561 - 1652)
Mor:Klara Larsdotter (- 1669)

Född:1628 Björksta (Väsm). [1]
Död:1683 27/3 Björskog (Väsm). [1]

Äktenskap med Magdalena Rudelia (1645 - 1693)

Vigsel:1664 15/9 Munktorp (Väsm). [2]

Noteringar

Efter sju år i Västerås skola, inskrevs han feb 1647 i Uppsala akademi, där han 1658-59 är V.-Dala nations 1:e kurator. Studierna var så framgångsrika, att Domkapitlet sept 1662 ansåg honom vara bland dem, som i första hand skulle få tjänst vid gymnasiet. Höll aug 1663 filosofisk disputation, efter vilken han sattes främst bland de tre, som stod på tur. Eftersom ingen plats då var ledig, skulle han tills vidare få rektoratet i Köping "och sedan med det allra första promoveras till Västerås". Sattes mars 1665 på förslag till lector eloquentiae, men eftersom Petrus Gangius var bättre skickad till just detta lektorat, blev denne utsedd. Prästvigd maj 1667. När konrektor skulle tillsättas i Västerås feb 1668, uppfördes han på 1:a rummet, men fann sig i att dröja till dess rektoratet blev ledigt. I väntan därpå och då han hade dålig syn försökte Domkapitlet febrilt placera honom på kyrkoherdetjänst i Svedvi eller Himmeta, men församlingarna vägrade av denna anledning. När rektoratet i Västerås äntligen blev ledigt april 1669 övertog han detta, men då hr Lars i Björskog vid samma tid dog och efterlämnade endast barnbarn, fick Domkapitlet en möjlighet att placera honom där, även mot församlingens önskan. Denna vägrade med hänvisning till hans dåliga syn och ville ha sin kaplan, men då man icke var enhällig ansåg Domkapitlet, att beslutanderätten övergått till detta, hotade med landshövdingen och lät prosten i Köping installera honom juni 1669. Att förbittringen hos en del var stor framgår av att söndagen därpå medan "Tron" sjöngs, en del gick ut och försökte få de andra med sig och att nästa söndag några försökte hindra ringningen och därmed omöjliggöra gudstjänsten. Inte förrän i juli kunde han därför boflytta till Björskog, där han förblev till sin död, som inträffade "hastigt och oförmodligen" vid 55 års ålder. [EVH, II:1/869]


Källor

[1]EVH, II:1/869
  
[2]EVH, II:1/870