Personakt Antavla

Gabriel Johannis Sevallius

Kyrkoherde. Blev högst 51 år.

Far:1972 Johannes Olaus Sevallius (1604 - 1679)
Mor:1973 Anna Björk (1603 - 1676)

Född:1641 Västerås (Väsm). [1]
Döpt:1641 9/2 Västerås (Väsm). [1]
Död:1692 Svärdsjö (Dala). [1]
Begravd:1692 20/3 Svärdsjö (Dala). [1]

Äktenskap med Margareta Salina Troilia (1654 - 1740)

Vigsel:1673 28/12 Tortuna (Väsm). [2]

Noteringar

Intogs 1649 i klass 2 i Västerås trivialskola, och uppflyttar 1656 till gymnasiet, från vars 2:a klass han aug 1658 inskrevs vid Uppsala akademi. Bevistar 1666-68 Erik Benzelius d.ä:s kollegium i teologi. Är 1671-72 2:e kurator i Västmanland-Dala nation och promoveras dec 1672 till fil.mag. År 1673 25/1 beslutas, att han ska prästvigas. Blir därpå adjunkt och redan samma år vice präst åt sin sjuke far. Då han 1679 icke blev kyrkoherde efter dennes död, måste andra vägar sökas. Erbjöds i slutet av året att bli rektor i Sala, men avböjde. Domkapitlet gjorde då framställning till patronus på Ängsö att få honom dit, vilket emellertid misslyckades. Begärde därför april 1680 att få Tillberga, vilket icke lät sig göra, eftersom änkan skulle konserveras. Sattes dec 1680 då på 3:e rummet till Berg, men då detta blev resultatlöst, förordnades han mars 1681 till lektor i historia och poesi. Blev maj 1687 2:e teol. lektor med tillträde hösten 1688. Sattes okt 1688 på 3:e rummet till Svärdsjö, som han fick juni 1689 men blev, innan detta utdragna ärende hunnit slutligt avgöras, fr.o.m. maj 1689 1:e teol. lektor och kyrkoherde i Hubbo. Ehuru han skulle tillträda Svärdsjö först maj 1690, begärde han få flytta redan medan föret varade, vilket medgavs feb samma år. Installationen förrättades jan 1691. Ända från sitt tillträde hade han adjunkt för "ohälsa och svaga krafter". [EVH, II:1/312f]


Källor

[1]EVH, II:1/312
  
[2]EVH, II:1/313