Personakt Antavla

Nils Pålsson

Far:2730 Pål Halvardsson (- 1670?)
Mor:Kerstin Håkansdotter (- <1670)

Död:mellan 1691 och 1694 Östra Ämtervik (Värm), Norra Ås.

Sambo med Gertrud Larsdotter


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1669 vt 8: På begäran av Olof Hansson, Sone Eskilsson och Nils Pålsson i N. Ås införes i domboken protokoll från syn mellan å ena sidan hemmanets södra 2/3, som brukas av Hans Arvidsson samt Nils och Sone Eskilssöner, och å andra dess norra 1/3, som ägs av Pål Halvardsson.

1670 ht: Pål Halvardssons barn i N. Ås i första giftet med Kerstin Håkansdotter, Nils Pålsson och Gertrud Pålsdotter, överenskommer med andra kullen efter Kerstin Persdotter, Per Pålsson, Cecilia Pålsdotters man Ingemar Larsson och Gertrud Pålsdotters man Torbjörn Jönsson, om arvet ib, 1/3 i N. Ås, att äldre kullen skall äga 2/3 därav och yngre kullen 1/3. Det lösöre som äldre kullens halvsyskon - alla döda barnlösa - ärvt efter Kerstin Håkansdotters förste man Nils Nilsson i Ås, skall tillfalla äldre kullen, som i gengäld skall försörja sin styvmoder Kerstin Persdotter.

1672 ht: Nämnden har även medlat i N. Ås i gränstvist mellan ägarna av de södra tredingarna Hans Arvidsson samt Nils och Sone Eskilssöner och ägaren av den norra tredingen Pål Halvardsson. Vid synen 1669 har Olof Hansson, Sone och Nils Eskilssöner svarat för de förra och Nils och Per Pålssöner för den senare.

1686 ht 6: Fältskären Paul Boll begär för sitt indelningshemman N. Ås jämte dess ägare Nils Pålsson, Per Pålsson, Olof Hansson, Sone Eskilsson och änkan Ingeborg Larsdotter laga syn på gränsen mot S. Ås, under påstående att S. Ås innehar en äng som bör tillhöra N. Ås. Ägarna till S. Ås Olof Jonsson, Per Persson, Lars Månsson, David Månsson, Bonde Olofsson, Måns Nilsson, Johan Jonsson och Nils Persson motsätter sig laga syn och åberopar en dom av år 1644 4/9, varjämte man har till vittne gamle mannen Nils Persson i Västmyr, vars fader uppges ha bott i N. Ås. Rätten beslutar att laga syn skall förrättas.

1688 ht: ... "Som vittnen nämnes Per Nilsson i Ås (inemot 90 år) och gamle mannen Nils Pålsson i N. Ås."

1691 ht 113: 1/9 i Högberg för Nils Pålsson i N. Ås, hälften ärvd genom hustrun, hälften 1691 löst från hennes syster Britta Larsdotter i S. Gunnerudstorp för 30 rd.

1694 vt 38: Fasta för Nils Pålssons i N. Ås arvingar på 1/9 i Högberg.