Personakt Antavla

2746 Paulus Nicolai Wermius

Kyrkoherde. Blev ca 72 år.

Far:5492 Nils Håkansson Werme (1530? - )

Född:omkring 1570.
Död:1642 27/3 Mangskog (Värm), Grytterud.

Äktenskap med 2747 Anna Andersdotter (- >1661)

Vigsel:före 1615.

Barn:
2750 Nicolaus Pauli Brunskogius (1615 - 1677)
1373 Birgitta Pålsdotter Brunskogia (1622 - 1705)
Dordi Pålsdotter (- >1687)
Karin Pålsdotter (- >1662)

Noteringar

Nämnes från slutet av 1590-talet som pastorsadjunkt i Stavnäs (S), blev 1602 komminister därstädes och som sådan bosatt i Hungvik i Högerud (S). När Brunskog 1621 blev eget pastorat, blev han dess förste kyrkoherde, vilket ämbete han innehade till sin död 1642. Änkedrottning Kristinas collationsbrev för honom är daterat Marieholm feb 1621, vari hon gör veterligt, "att brevvisare herr Påvel Nicolai härefter kyrkoherde uti hela Brunskogs socken vara skall och därhos förpliktad att predika och förkunna våre undersåtar därsammastäds såväl vid den gamla som nybyggde kyrka (Boda) Guds heliga, saliggörande och klara ord (....) utan någon superstition eller mäniskones påfund" och föregå sina åhörare med ett skickligt leverne, "som han det för Gud allsmäktig, oss och var ärlig man vill och kan tryggeligen till svars vara, och efter där ingen prästegård byggd är, därpå han kan boendes bliva, så äre vi nådigst tillfreds att han må bekomma den gården Prästebol benämnd i bemälte socken Brunskog belägen och den besitta för årlig skatt och utlagor, dock skall han vara fri för dagsverken, skjutsfärder och körslor". Han köpte och fick sept 1632 fasta på gården Grytterud i Mangskog (S) av Antoni Mattzon i Höves, Arvika (S), för 130 dlr. och "en treggelods sked" (silversked som vägde 3 lod). Vid tillträdet som kyrkoherde i Brunskog 1621 började han ett slags bokföring som sedan fortsattes av hans efterträdare till 1688, då kyrklig bokföring blev obligatorisk. Dessa räkenskaper gick emellertid förlorade då komministerbostället i Fösked brann ned i slutet av 1890-talet. [EKH, III/403; TRS, 4; Dahl, Mantalslängd för Värmland 1641]