Personakt Antavla

Tore Olofsson

Postbonde, gästgivare, nämndeman.

Far:Olof Toresson (- 1658)
Mor:5467 Valborg Knutsdotter

Död:mellan 1660 och 1661 Sunne (Värm), Askerud.

Sambo med Karin Larsdotter (- >1674)


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1636 ht 5: Hustru Marit i Såneby har skällt Tore Olsson i Askerud för tjuv.

1636 ht 6: Tore Olsson bötfälls för okvädingsord.

1653 vt 16: Fasta för Per Olofsson i Vadje på 1/4 ib. Han har av Lars Toresson ib med barnen Karins och Sigrids samtycke köpt hans arvejord 1/8 ib för 74 rd, varav han betalat Sigrid 8 rd och 3 1/2 pund koppar för vad hon hade att fordra av sin fader, och Karin 2 rd. Per uppger att Bonde Nilsson i Rådom härvid utlagt 20 rd, varför denne äger 1/4 av 1/8. Furiren Anders Pålsson i Gällserud, Lars måg, godkänner såväl lagfarten på 1/8 för Per som det köp denne gjort med Tore Olofsson i Askerud om hans del 1/8 i Vadje för 11 rd, 1/2 tunna sill och 1/4 tunna råg.

1660 ht 26: Anders Olofsson i Långerud betalar för att få slut på klander från syskonens sida ytterligare 16 rd till Per i Vadjetorp, Börje i Kollerud, Knuts barn i Vadje, Jons barn i Backetorp samt Tore. Björn i Östmark skall ha 4 rd för sin hustrus andel i Långerud, såvida han ej fått nog ersättning inne i gården.

1661 vt 42: Fasta på Långerud för Anders Olofsson ib enligt överenskommelse med såväl föräldrarna, Olof Toresson och Valborg Knutsdotter, som syskonen. Hälften har Anders enligt dom 1658 (nr 21) erhållit för arbete. Av den andra hälften har han ärvt 1/6, dessutom betalat 27 rd 34 1/2 öre smt till brodern Jon Olofssons barn i Backetorp för deras arvsrätt och enligt förlikning 1660 (nr 26) betalat ytterligare 16 rd till sina bröder Per i Vadjetorp, Börje i Kollerud, Jons barn i Backetorp, Knuts barn i Vadje och Tores barn i Askerud.