Personakt Antavla

Nicolaus Pauli Brunskogius

Kyrkoherde. Blev högst 62 år.

Far:Paulus Nicolai Wermius (1570? - 1642)
Mor:Anna Andersdotter (- >1661)

Född:1615 9/8 Högerud (Värm), Hungvik.
Död:1677 Brunskog (Värm), v. Fösked.

Barn med Margareta Wibélia (1626? - 1699)

Barn:
Anders Nilsson (1647 - )
Britta Nilsdotter Brunell (1648 - 1727)
Annika Nilsdotter Brunell (1650 - 1737)
Elisabet Nilsdotter Brunell (1652 - )
Sara Nilsdotter Brunell (1653 - )
Daniel Brunell (1655 - )
Maria Nilsdotter Brunell (1657 - 1720)
Sven Nilsson (1659 - )
Andorus Nilsson (1661 - )
Nils Nilsson (1668 - )

Sambo med Birgitta Brunia (- >1643)


Noteringar

Student i Karlstads och Skaras skolor och slutligen inskriven i Västerås skola, där han bl.a. 1632-35 var lärjunge, student i Uppsala nov 1635, där han sept 1638 höll en oration (Oratio de conscientia), komminister 1640 i Brunskog (Värm), kaplan 1648 i Stavnäs (Värm), orator Swethicus på prästmötet 1660, concionator på prästmötet 1662, kyrkoherde mars 1668 i Brunskog, tillträdde nov samma år. Genom arv efter fadern och köp från ett par systrar förvärvade han halva Grytterud i Mangskog (Värm), varpå han fick fasta nov 1662. Infann sig, jämte svågern Jöns Ingemarsson, hösten 1648 vid häradsrätten och gav "klageligen till känna, hurusom Gud allsvåldig haft behaget uti innevarande år straffa dem båda med missväxt på deras säd i be:te Grytterud, i det att först kom ett gruveligt och skräckeligt hagel, som slog henne alltsamman till jorden, och sedan en ganska stor och långsam väta, förmedelst vilken hon blev alldeles borta och således de fattigemän all sin årsväxt kvitta" och bad nämnden och tingsallmogen, att de ville giva dem "sitt vittnesbörd därom under härads signete", så att de hos höga överheten kunde söka "lindring och förskoning, att de icke bliva alldeles utblottade". Deras begäran beviljades. [EKH, III/388f, 402f; TRS, 5]