Personakt

Benjamin Schneidler

Bokbindare. Blev 62 år.

Född:1774 10/5 Stockholm, Tyska (Uppl). [1]
Död:1837 27/2 Stockholm (Uppl). [1]

Äktenskap med Anna Kristina Philp (1779 - 1830)

Vigsel:1811. [2]

Noteringar

Bokbindare och borgare i Stockholm 1800. Tillika, tidtals, vikarierande skrivlärare i Tyska skolan. Bokbindargesäll hos modern 1793. Arbetade i sitt yrke åren 1796-98 i London, textade och renskrev de pergaments-urkunder, vilka, författade av pastorn vid Tyska fs vid Stockholm, doktor J.A.A. Lüdeke, blev, efter Tyska kyrktornets brand i aug 1829 1och tornets därpå följande reparation, inlagda i torntuppen, och var urkundernas innehåll endast känt av författaren och renskrivaren. Hans, hans fars och bror Johan Gustavs "stamböcker" förvaras inom släkten (1872), och innehålla de många utmärkta prov på teckning och textning, särdeles de arbeten, som blivit utförda en, vid namn Gerhard Tode. I den ovannämnda familjeboken har fadern vid anteckningen om denna sin sons dop tillagt följande: "Då denna är den tolfte (inberäknat 3 manliga foster födda 1753, 72 och 73) af de söner, jag fostrat, så har jag låtit gifva honom namnet Benjamin". Hans miniatyrporträtt förvaras inom släkten (1872). [SAÄ, V/704; ASS, II/45f]


Källor

[1]ASS, II/45
  
[2]ASS, II/46