Personakt

Ingeborg Larsdotter

Död:mellan 1655 och 1657 Västra Ämtervik (Värm), Åsen.

Barn med Halvard

Barn:
Ingegerd Halvardsdotter (- >1670)
Sven Halvardsson
Lars Halvardsson
Marit Halvardsdotter (- >1642)

Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:
1655 vt 36: Olof Stensson i Väsby och Ingemar Larsson i Åsen har köpt jord för 20 rd i Åsen, vilken jord Ingemar sedan blivit ensam om. Håkan Persson och Ingeborg Larsdotter i Åsen, vilka sålt jorden men brukat den i tre år, finnes skyldiga att betala dem 6 rd såsom ränta.

1657 vt 14: Vid skifte mellan sal. Ingeborg Larsdotters barn och barnbarn i Åsen har befunnits, att Halvard Mickelsson och hans syskon äger en fjärdedel ib, Ingemar Larsson 11/2 fjärdedel och Håkan Persson med hustrun 11/2 fjärdedel.

1677 ht 34: Fasta för Ingemar Larsson i Åsen på 3/4 ib. Han har:
1) ärvt 2/4,
2) fått av sin sal. farmoder hustrun Ingeborg Larsdotter ib 1/8 av 1/4, varför han gottgjort sin farbroder Sven med 2 rd 1 mk smt och hans syster Ingiel i Åsen med 2 rd,
3) köpt av Halvard Mickelsson i Folkesgården hans lott för 8 1/2 rd jämte 2 rd till hans omyndiga barns styvfader Gudmund Andersson i Folkesgården,
4) köpt av sitt syskonebarn Karin Mickelsdotter hennes lott för 4 rd och någon jord till henne och hennes man.