Personakt Antavla

5464 Nils Bondesson

Bonde, sexman.

Far:10928 Bonde Nilsson
Mor:10929 Ingegerd Wennerlöv

Död:efter 1645 Fryksände (Värm), Rådom.

Barn med 5465 Ingegerd Stensdotter (- 1660)

Barn:
Jon Nilsson (d.y) (1625? - )
Ingeborg Nilsdotter (- >1663)
Karin Nilsdotter
Karin Nilsdotter
Kerstin Nilsdotter
Lucia Nilsdotter
Jon Nilsson (d.ä) (- 1625?)
Marit Nilsdotter (- 1660)
2732 Björn Nilsson (- 1685?)
Bonde Nilsson (- >1678)

Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1635 ht: Nils i Rådom upplåter brodern Ingemar sin jord i Utterbyn, men denne skall inom två års tid skaffa honom annan jord istället.

1655 vt 24: Bonde Nilsson och Jon Nilsson i Rådom samt deras svågrar Olof Halstensson i Torsby, Lars Johansson i Svenneby och Klemet på Heden får hjälp med delning av föräldraarvet, 1/2 Rådom, hela Bergsäng och 1/3 av 1/4 i Utterbyn.

1659 ht: Hustrun Karin Halstensdotter i Östmark kräver arv i Rådom, Utterbyn och Bergsäng efter sin svärfader Nils Bondesson. Karin erkännes ha arv att fordra men ej efter honom utan efter sin sal. dotter, som levde efter sin farfar och ärvde honom i sin sal. faders ställe. Karin skall dock utlösas av släkten.

1661 vt: Fasta för Jon Nilsson i Rådom (F) på 1/4 ib. Han har:
1) köpt av Klemet Eriksson i Östmark och hans hustru Karin Halstensdotter 2/3 av hennes dotters Karin Jonsdotters fäderne i Rådom för 20 rd,
2) för skötsel fått av sin moder Ingiel Stensdotter hennes 1/3 efter sondottern Karin Jonsdotter men för bördsrätten till denna lott betalat 12 rd till sina syskon Björn i Östmark, Marit i Vadje, Bonde i Rådom, Karin på Heden, Karin i Torsby, Erik i Gräsmarken, Lucia i Överbyn, Kerstin i Svenneby och Ingeborg i Torsby,
3) tillbytt sig av Lars Nilsson i Överbyn hans hustrus Lucia Nilsdotters lott i Rådom för den byteslott i Sörmark som han fått för sin hustrus jord i Västanvik samt 4/ ärvt en brorsdel efter sina föräldrar Nils Bondesson och Ingiel Stensdotter.

1691 vt 58: Jöns Persson i Utterbyn vill med stöd av ett fastebrev av år 1641 för Nils Bondesson i Rådom bli ensam ägare till den systerdel i Utterbyn som Nils lämnat i byte till Jöns Perssons morfar Jöns Bondesson mot en äng vid Bergsäng och som Per Ingemarsson, syskonebarn till Jöns moder, påstår sig böra äga hälften av, eftersom hans fader Ingemar Bondesson ägt lika med Jöns Bondesson i den äng som lämnats i byte. Men när Pers syster Kerstin Ingemarsdotter blev gift till Åsteby, fick hon brukningen av Jöns Perssons och hans faders fäderne i Åsteby, medan dessa kom till systerdelen i Utterbyn. Rätten bestämmer, att eftersom fastebrevet endast nämner Jöns Bondesson som Nils Bondessons bytespartner, skall Jöns Persson äga den omtvistade lotten.