Personakt

Erik Sverkelsson

Löjtnant.

Död:efter 1631. [1]

Äktenskap med Ingrid Mårtensdotter

Vigsel:1628. [2](efter 13/6)

Noteringar

Nämnes i Mosel i Floda (Dala) och var 1621 "wachtmester" (underbefäl) vid Pierre de la Courts fänika av Storregementet, sedan "förerer" (furir). Var maj 1623 (andre) sergeant och maj 1624 fältväbel vid Jon Larssons kompani vid Storregementet. Överfördes 1625 till Västmanlands reg. där han juni 1626 är fänrik. Deltog i kriget mot Polen 1626-29 och tillhörde det förstärkningsfolk från Västmanlands reg. som juni 1630 beordrades förstärka Upplands reg och kallas då löjtnant. Nämnes mars 1630 och juni 1631 som reformerad fänrik men har därefter icke kunnat identifieras.
Blev 1623 beskylld för horsbrott med hustrun till kyrkoherden Georgius Danielis i Malung och därpå belägrat Ingrid, fick sedan han gjort sig fri från beskyllning för hor och betalt böter för lägersmålet, tillstånd att gifta sig med Ingrid. [DRP, I/164f; EVH, II:1/633]


Källor

[1]DRP, I/165
  
[2]EVH, II:1/633