Personakt Antavla

Per Olofsson

Far:Olof Toresson (- 1658)
Mor:5467 Valborg Knutsdotter

Död:före 1670 Fryksände (Värm), Vadjetorp.

Sambo med Lucia Eriksdotter (- 1671)


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals Härads domböcker 1602-1700:

1636 ht: Per Olsson i Vadje bötfälls för att han ryckt av Nils Jönsson i Överbyn en del av skägget.

1639: Som tillsyningsmän att hålla uppsikt över resande och granska deras pass utses Benal i Överbyn, Nils Jonsson och Per Olofsson i Vadje.

1642 ht: Bonde Persson i Vadje skall ersätta Per Olofsson i Vadjetorp för skada som hans kreatur gjort i Pers rågåker.

1646 vt: Per Olofsson i Vadjetorp klagar över att finnarna Mårten Larsson och Henrik Larsson på Basteskogen är till förfång för honom och grannarna genom sitt svedjande. De har dessutom hotat honom till livet när han försökt förmå dem att upphöra därmed. Allmänt klagomål framkommer och man hemställer till landshövdingen att vidta åtgärder. Denne säger sig ha order från K.M. om vad han skall göra med finnarna, men bestämmer för denna gång, att den finne som ej vill lära sig svenska, gå till kyrkan, tinget eller stämman eller lyda överheten, han skall vara fredlös och hans hus brännas.

1649 ht 19: För försummad inställelse till vägröjning bötfälls Bonde Persson och Eskil Håkansson i Vadje, Per Olofsson i Vadjetorp, Börje Olofsson och Olof Jonsson i Kollerud samt Eskil Björnsson i Oleby.

1651 ht: Intygas att Per Olofsson i Vadjetorp förlorat hus och bohag vid en brand. Dessförinnan har hans son ridit ner sig i sjön och blivit borta.

1653 vt: Fasta för Per Olofsson i Vadje på 1/4 ib. Han har av Lars Toresson ib med barnen Karins och Sigrids samtycke köpt hans arvejord 1/8 ib för 74 rd, varav han betalat Sigrid 8 rd och 3 1/2 pund koppar för vad hon hade att fordra av sin fader, och Karin 2 rd. Per uppger att Bonde Nilsson i Rådom härvid utlagt 20 rd, varför denne äger 1/4 av 1/8-en. Furiren Anders Pålsson i Gällserud, Lars mag, godkänner såväl lagfarten på 1/8 för Per som det köp denne gjort med Tore Olofsson i Askerud om hans del 1/8 i Vadje för 11 rd, 1/2 tunna sill och 1/4 tunna råg.

1661 vt 42: Fasta på Långerud för Anders Olofsson ib enligt överenskommelse med såväl föräldrarna, Olof Toresson och Valborg Knutsdotter, som syskonen. Hälften har Anders enligt dom 1658 (nr 21) erhållit för arbete. Av den andra hälften har han ärvt 1/6, dessutom betalat 27 rd 34 1/2 öre smt till brodern Jon Olofssons barn i Backetorp för deras arvsrätt och enligt förlikning 1660 (nr 26) betalat ytterligare 16 rd till sina bröder Per i Vadjetorp, Börje i Kollerud, Jons barn i Backetorp, Knuts barn i Vadje och Tores barn i Askerud.

1670 ht: Gode män har sämjat arvingarna efter Per Olofsson i Vadjetorp och hans hustru Lucia Eriksdotter i tvist om arvet, 1/7 i Önnerud, som är Lucias fäderne, Vadjetorp, som Per och Lucia köpt, 1/4 av 1/6 i Vadje, som Per ärvt efter sin fader Olof Toresson, samt 1/4 av 2/3 i en annan 1/6 i Vadje, som är köpejord. Erik Perssons dotter Gertrud och Knut Perssons son Per behåller Vadjetorp, under det att Valborg och Ingeborg Persdöttrar får Vadje- och Önnerudsarvet. Dock skall modern Lucia Eriksdotter till sin död äga 1/3 i Vadjetorp och få hjälp där av mågen Klemet Jönsson.