Personakt

Ericus Marcii Arosiensis

Komminister.

Född:Västerås (Väsm). [1]
Död:mellan 1655 12/9 och 1656 16/7 Sura (Väsm). [1]

Äktenskap med Nn Sevallia (- <1631)

Vigsel:(1620-t) Sevalla (Väsm). [2]

Noteringar

Prästvigd 1616 och blir omedelbart sacellan i Sevalla med tjänstgöring någon tid även i Tillberga, sedan Sevalla 1626 blivit annex. Blir 1628-29 sacellan i Sura, sätts mars 1643 på 1:a rummet till kyrkoherde i Sevalla och sept 1644 på 2:a rummet till Ramsberg. Blir sept 1648 av Domkapitlet "förskriven" till pastor i Västra Skedvi, men redan nov samma år kom bönder därifrån och begärde en annan. Anhöll mars 1650 hos Domkapitlet att få befordran, vilket lovades honom. Då han icke erhöll sådan frånträdde han sept 1655 tjänsten till sin måg. Denne skulle ta honom till sig och försörja honom, så länge han levde. Nämnes vara gift vid 1620-talets mitt, men säges i mtl 1631 vara ensamstående. [EVH, II:1/269]


Källor

[1]EVH, II:1/269
  
[2]EVH, II:1/743