Personakt Antavla

154 Mattias Philp

Sjökapten. Blev 42 år.

Far:308 Karl Philp (1697 - 1751)
Mor:309 Kristina Grunnéra (1715 - 1788)

Född:1746 6/1 Geta (Ålnd), Kodbolsta. [1]
Död:1788 26/10 Börstil (Uppl), Fingranström. Dog av drunkning. [2]

Äktenskap med Elisabet Katarina Wiberg (1752 - 1772)

Vigsel:1771. [2]

Barn:
Anna Elisabet Philp (1771 - 1772)
Katarina Beata Philp (1772 - 1772)

Äktenskap med 155 Anna Kristina Dahlman (1757 - 1812)

Vigsel:1775 6/1 Börstil (Uppl). [3]

Barn:
Karl Philp (1776 - >1810)
Anna Kristina Philp (1779 - 1830)
Gabriel Philp (1783 - >1810)
Mattias Philp (1784 - 1785)
Mattias Philp (1786 - >1810)
77 Katarina Beata Philp (1788 - 1872)

Noteringar

Var från 1746 med föräldrarna bosatt i Geta (Åland), innan de 1747 flyttade till Saltvik (Åland) där han troligen var boende ännu 1759 (då modern i sitt 2:a gifte vigdes där). Vigdes 1:a ggn 1771 men blev redan året därpå (1772) änkling då hans hustru och deras två små döttrar förliste och drunknade i Öregrund. Vigdes 2:a ggn 1775 i Börstil, dit han då också flyttade. Verkade som sjökapten (kofferdikapten), men förliste och drunknade 1788 på Norrbottniska havet. [SAÄ, V/703]

I Posttidningar den 24 aug 1786 står: "C o n c u r s - T w i s t e r. I anledning af Coopvaerdie-Skepparens Mathias Philps hos Kongl. Swea hof-Rätt giorde ansökning, at få på en gång att sin egendom til sine Borgenärers förnöjande avstå, för att sedan ifrån deras widare kraw blifwa befriad; warder så wäl Skepparen Philp, som hans samtel, Borgenärer härigenom kallade, at den 4 nästk. Sept. kl. 11 f.m. sig i Kongl. hof-Rätten sjelfwe eller genom fülmägtige infinna, at öfwer berörde ansökning höras, och det wid 10 Daler Silfwermynts wite."

Bosatt:
1746-47 / Geta (Ålnd), Kodbolsta [fb:1738-1799]
1747-51 / Saltvik (Ålnd), Sonröda [SAÄ, V/703]
1751-54 / Saltvik (Ålnd), Rangsby [SAÄ, IX/304]
1759 / Saltvik (Ålnd) [vb:1752-1816 /7]
1775-88 / Börstil (Uppl), Fingranström - sjökapten [AI:1/139, 2a/141, 3a/126, 4/100]


Källor

[1]FIRA/ Geta, JK:713 (FB 1738-1799)
  
[2]SAÄ, V/703
  
[3]ULA/ Börstil (C), C:2 (VB 1744-1789), s 357