Personakt

840 Jon Bengtsson


Barn med 841 Maria

Barn:
420 Anders Jonsson (1724 - 1788)
Annika Jonsdotter

Noteringar

Var vid 1700-talets mitt bosatt i Älvestad, Strå (Östg).