Personakt

Karin Halstensdotter

Död:Fryksände (Värm), Östmark.

Sambo med Jon Nilsson (d.ä) (- 1625?)


Noteringar

Blev efter makens död omgift med Klemet Eriksson i Östmark.

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1659 ht 50: Hustrun Karin Halstensdotter i Östmark kräver arv i Rådom, Utterbyn och Bergsäng efter sin svärfader Nils Bondesson. Karin erkännes ha arv att fordra men ej efter honom utan efter sin sal. dotter, som levde efter sin farfar och ärvde honom i sin sal. faders ställe. Karin skall dock utlösas av släkten.

1661 vt 16: Fasta för Jon Nilsson i Rådom på 1/4 ib. Han har:
1) köpt av Klemet Eriksson i Östmark och hans hustru Karin Halstensdotter 2/3 av hennes dotters Karin Jonsdotters fäderne i Rådom för 20 rd,
2) för skötsel fått av sin moder Ingiel Stensdotter hennes 1/3 efter sondottern Karin Jonsdotter men för bördsrätten till denna lott betalat 12 rd till sina syskon Björn i Östmark, Marit i Vadje, Bonde i Rådom, Karin på Heden, Karin i Torsby, Erik i Gräsmarken, Lucia i Överbyn, Kerstin i Svenneby och Ingeborg i Torsby,
3) tillbytt sig av Lars Nilsson i Överbyn hans hustrus Lucia Nilsdotters lott i Rådom för den byteslott i Sörmark som han fått för sin hustrus jord i Västanvik samt
4) ärvt en brorsdel efter sina föräldrar Nils Bondesson och Ingiel Stensdotter.