Personakt

Marit Olofsdotter

Död:1735 14/3 Fryksände (Värm), Östmark.

Äktenskap med Per Björnsson (- <1687)

Vigsel:före 1687.

Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740:
1727 ht 48: Per Persson i Östmark av äldre kullen och Nils Persson i Åsegård på yngre kullens vägnar invänder, att de ej vetat vad som funnits att ärva efter Per Björnsson och sonen Per Persson, vilka dött för länge sedan, och att i synnerhet Erik Perssons halvsyskon, som ej ärvt något efter vare sig förra kullens far och dennes son Per, ej bör kunna redögöra därför, men det erkännes att de samtliga skiftat sinsemellan moderns Marits 1/3 i boet med senare mannen Per Bondesson varav Erik Persson fått sin del, såsom också tillstås av Petter Eriksson. Denne är dock missnöjd med skiftet, eftersom hans far inte varit kallad. Eftersom ingen av Per Björnssons barn är närvarande som kunde visa hur arvet är skiftat efter fadern innan modern trätt i nytt gifte och ange vem som tagit hand om arvet efter deras sambror Per, bötfälls de bortavarande: Per Nilsson i Östmark, Olof Persson i Millmark, Karin Persdotter i Sörmark, Jon Persson i Bada, för uteblivande och eftersom man delat arvet medan hustru Marit ännu lever, ålägges samtliga hennes barn att återställa till Jon Persson, som har modern att försörja, vad de erhållit i mödernet.

Petter Eriksson i N. Öjenäs kräver sin fars sal. Erik Perssons lösarve efter sin far Per Björnsson i Östmark och deras son sal. Per Persson av Erik Perssons sam- och halvsyskon, jämväl Erik Perssons arvslott i mödernet, som barnen i bägge kullarna delat sinsemellan under sin mors Marit Olofsdotters livstid.