Personakt Antavla

Ingeborg Stensdotter

Far:10930 Sten Halvardsson
Mor:10931 Sigrid Nilsdotter

Sambo med Finn Klemetsson (- >1688)


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725:

1721 ht 102: Klemet Finnsson på Heden (el. Edet) yrkar att rätten skall upphäva det byte hans far sal. Finn Klementsson 1687 gjort med sin svåger sal. Jon Stensson i Vasserud, då denne avstått till Finn 1/6 i Edet och 1/6 av 1/4 i Bergsäng mot vederlag av 1/7 i Önnerud. Jon Stenssons arvingar bestrider och påpekar att jorden i Önnerud bortbytts och ej kan återfås. Kärandens yrkande avslås.