Personakt Antavla

1364 Ingemar Larsson

Bonde, nämndeman, kyrkvärd.

Far:2728 Lars Halvardsson

Död:mellan 1697 och 1710 Västra Ämtervik (Värm), Åsen.

Barn med 1365 Cecilia Pålsdotter (- >1704)

Barn:
Per Ingemarsson (1648? - 1720)
682 Halvard Ingemarsson (1657? - 1717)
Mats Ingemarsson (1658? - 1728)
Pål Ingemarsson (1668? - 1741)
Marit Ingemarsdotter

Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:
1655 vt 36: Olof Stensson i Väsby och Ingemar Larsson i Åsen har köpt jord för 20 rd i Åsen, vilken jord Ingemar sedan blivit ensam om. Håkan Persson och Ingeborg Larsdotter i Åsen, vilka sålt jorden men brukat den i tre år, finnes skyldiga att betala dem 6 rd såsom ränta.

1657 vt 14: Vid skifte mellan sal. Ingeborg Larsdotters barn och barnbarn i Åsen har befunnits, att Halvard Mickelsson och hans syskon äger en fjärdedel ib, Ingemar Larsson 11/2 fjärdedel och Håkan Persson med hustrun 11/2 fjärdedel.

1668 ht 9: Karin Mickelsdotter och hennes man Erik Olofsson i Åsen förelägges att ersätta Ingemar Larsson ib vad han utlagt på deras jord, om de vill tillträda 1/4 ib. Annars får han utlösa dem helt.

1677 ht 34: Fasta för Ingemar Larsson i Åsen på 3/4 ib. Han har:
1) ärvt 2/4,
2) fått av sin sal. farmoder hustrun Ingeborg Larsdotter ib 1/8 av 1/4, varför han gottgjort sin farbroder Sven med 2 rd 1 mk smt och hans syster Ingiel i Åsen med 2 rd,
3) köpt av Halvard Mickelsson i Folkesgården hans lott för 8 1/2 rd jämte 2 rd till hans omyndiga barns styvfader Gudmund Andersson i Folkesgården,
4) köpt av sitt syskonebarn Karin Mickelsdotter hennes lott för 4 rd och någon jord till henne och hennes man.

1687 ht 57: Erik Olofsson i Åsen försöker att återlösa från Ingemar Larsson ib sin hustrus Karin Mickelsdotters och hennes broders jord 1/8 av 1/4 ib, som Erik pantsatt till Ingemar.

1688 vt 57: Anders Gudmundsson i Folkesgården och Gudmund Andersson ib har instämt Ingemar Larsson i Åsen rörande jord, men han kan uppvisa fastebrev av år 1677 (ht nr 34). Även Erik Olofsson i Åsen, som lagsöker Ingemar angående sin hustrus jord i Åsen, får sitt käromål ogillat.

1691 ht 56: Hensgårdsborna klagar över att Per Ingemarsson utan deras tillstånd bosatt sig på sin faders Ingemar Larssons i Åsen intagor. Efter begäran av Ingemar beslutas om utredning.

1692 vt 23: Per Knutsson, Olof Simonsson och Anders Gudmundsson i Folkesgården avlägger efter tillstyrkan av kyrkvärden Ingemar Larsson i Åsen ed på att de till sal. Bengt Bergius i Nyed betalat skuld för "klockans betalning".

1697 ht 59: Nämndemannen Ingemar Larsson i Åsen visar med fastebrev av år 1677 att han köpt av sitt syskonebarn Karin Mickelsdotter hennes lott för 4 rd och då lovat henne att få sitta kvar på ett åkerstycke tills han skaffat henne jord på annat ställe. Karin är nu död och Ingemar erbjuder hennes barn Olof, Mickel och Marit Eriksbarn vederlag i Nils Jönssons barns jord i Korterud, vilket accepteras av Mickel men ej av Olof och Marit, som anmäler vad till lagmansrätten.

1710 vt 51: Eftersom sal. Ingemar Larsson i Åsen 1697 lovat att lämna sina barn i förra giftet med Cecilia Pålsdotter ersättning av sin egen arvejord i Åsen för deras möderne i N. Ås som han sålt till svågern Per Pålsson för 30 rd, skall de utfå av Ingemars efterlämnade jord så mycket som motsvarar 30 rd.