Personakt

Lars Nilsson

Död:omkring 1680 Fryksände (Värm), Överbyn.

Sambo med Lucia Nilsdotter


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1679 ht 33: Fasta för Lars Nilssons i Överbyn arvingar på 3/4 av 1/4 ib. Lars Nilsson har:
1) köpt av sin broders hustru Anna Klasdotter hennes barns fäderne 1/1 för 20 rd,
2) köpt sin sal. broders Jöns Nilssons i N. Forsnäs arvslott 1/16 för 20 rd och 3/ ärvt 1/16 efter sina föräldrar.

1680 ht 27: Utses gode män att skifta det fasta arvet mellan de två kullarna efter Lars Nilsson i Överbyn.

1681 ht 59: Uppbjudes 1. ggn. 1/32 i Överbyn, som Lars Nilsson ib köpt av Marit Benalsdotter i Utterbyn för 11 rd och en kopparkittel.