Personakt

Anna Jönsdotter

Död:Fryksände (Värm), Östmark.

Sambo med Ivar Björnsson (1632? - 1721)


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:
1671 ht 9: Pigorna Karin och Kerstin Larsdöttrar i Östmark har lämnat allt vad de äger i Östmark till brorsdottern Anna Jönsdotter och hennes man Ivar Björnsson ib för skötsel. Anna låter sina syskon i gengäld få överta den lott hon kan komma att ärva efter sin fader i Östmark.

Olof Jansson i Östmark försöker på egna och sin morbror Jon Jönssons vägnar hindra sin mosters son Björ Ivarsson från att ärva sin framlidna moster Marit Jönsdotter, som ägt 1/8 av 1/8 ib, under föregivande att Björs moder skall ha avstått all arvsrätt ib för att hon och hennes man skulle få oklandrat åtnjuta testamentet efter pigorna Karin och Kerstin Larsdöttrar, lagfäst vid 1671 ht (nr 9). Rätten anser dock Björs moder ha avstått endast sitt farsarv. Den andel av 1/24 i Östmark som Björs fader Ivar Björsson anser sig ha rätt till efter Jon Jönssons faster pigan Karin Larsdotter enligt samma testamente, var ej arvfallen när Karins systrar Karin och Kerstin Larsdöttrar testamenterade honom sin egendom.

1698 vt: Ivar Björsson i Östmark tvistar med sin hustrus brorsöner om arv. Till nästa ting uträknas hur stor arvslott deras farfars syster Karin Larsdotter efterlämnat och hur mycket de själva äger tillsammans i Östmark.

1698 ht: 1/4 av 1/6 i Östmark, som Jon Jönsson och hans syster Guri Jönsdotter 1698 löst från brodern Nils Jönsson för 32 rd. Uppbjudes till 2/3 för Jon och 1/3 för Guri.

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725:
1721 ht 127: Annas fastrar kallas "tvenne gamla pigor" som sköttes av Anna och hennes man Ivar Björnsson.

1723 vt 65: Björ Ivarsson i Östmark utsöker sin mors Anna Jönsdotters arv efter hennes faster Karin Larsdotter d.y., som ägde halva 1/12 i Östmark, vilken nu innehas av arvingarna efter Annas syskon Guri, Jon och Nils Jönsbarn. Björs syskonbarn Olof Johansson i Östmark, son till Guri, och Jon Jönssons son Olof Jonsson tror att Anna uteslutits från arv efter Karin för att hon skulle utan klander få behålla den 1/12 i Östmark som Karins systrar Kerstin och Karin Larsdotter d.ä. testamenterat till Anna och hennes man Ivar Björsson. Björ visar med en dom 1671 (ht 9), att Anna avstått till sina syskon den del hon skulle ärva efer hennes far Jöns Larsson d.ä. men ej vad hon kunde komma att ärva efter fastern Karin Larsdotter d.y. som levde efter Jöns och själv brukade sin lott, varför Björ anser sig äga 1/8 av den halva 1/12 som hon lämnat i arv till sina syskons barn.