Personakt Antavla

Anders Olofsson

Far:Olof Toresson (- 1658)
Mor:5467 Valborg Knutsdotter

Död:1694 Fryksände (Värm), Långerud.

Sambo med Katarina Mårtensdotter Höffner (- 1716)


Noteringar

G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700:

1648 ht: Anders Olofsson i Östmark och Karin Olofsdotter i Torsby bötfälls för
lönskaläge. Karin har fött barn.

1656 vt: Anders Olofsson i Långerud återställer till Björn Nilsson i Östmark 6 1/2 rd som denne betalat Jon Olofsson i Backetorp för hans del i Långerud. Köpet har ej blivit lagfäst och jorden har ärvts av Anders brorsbarn. Dessa är omyndiga, varför jorden ej får säljas.

Olof Toresson i Långerud ägde 1/6 i Vadje (värde 66 1/3 rd) och 1/2 Vadjetorp (50 rd) samt med sin hustru Valborg Knutsdotter 1/10 i Östmark, för vilken sistnämnda lott de upptagit torpet Långerud (100 rd), vari sonen Anders ensam äger hälften.

1658 ht: Denne behåller Långerud, och hans bröder Per, Jon, Knut, Börje och Tore delar lotterna i Vadje och Vadjetorp samt tar lösen för sina andelar i 1/2 Långerud. Arvet efter fadern blir alltså 27 rd 34 1/2 öre smt på var och en. Anders har redan börjat betala Jons barn, och Per Olofsson har betalt en del till fadern, vilket räknas honom till godo.

1660 ht 26: Anders Olofsson i Långerud betalar för att få slut på klander från syskonens sida ytterligare 16 rd till Per i Vadjetorp, Börje i Kollerud, Knuts barn i Vadje, Jons barn i Backetorp samt Tore. Björn i Östmark skall ha 4 rd för sin hustrus andel i Långerud, såvida han ej fått nog ersättning inne i gården.

1661 vt 42: Fasta på Långerud för Anders Olofsson ib enligt överenskommelse med såväl föräldrarna, Olof Toresson och Valborg Knutsdotter, som syskonen. Hälften har Anders enligt dom 1658 (nr 21) erhållit för arbete. Av den andra hälften har han ärvt 1/6, dessutom betalat 27 rd 34 1/2 öre smt till brodern Jon Olofssons barn i Backetorp för deras arvsrätt och enligt förlikning 1660 (nr 26) betalat ytterligare 16 rd till sina bröder Per i Vadjetorp, Börje i Kollerud, Jons barn i Backetorp, Knuts barn i Vadje och Tores barn i Askerud.

1663 ht: Mårten Höffners änka Katarina Svensdotter testamenterar allt lösöre till mågen Anders Olofsson i Långerud och dottern Katarina Höffner.

1688 ht: Anders Olofsson i Långerud intygar att sal. Per Björnsson i Östmark på sitt yttersta sagt sig ha lämnat sin broder Jon Björnsson i Persby 15 1/3 rd för dennes jord i Östmark. Per Bondesson vill nu på sina styvbarns vägnar tillträda jorden, vilket dock bestrides av Jons barn. Rätten beslutar att eftersom inget säkert köp kan bevisas skall pengarna återbetalas. Dessutom skall sal. Björn Nilssons arvingar sammanträda för att skifta arvet i Östmark, Bergsäng, Bada och Puranstorp.

1692 ht: Östmarksborna klagar över att Anders Olofsson i Långerud tillåter "andra och finnar" att jaga älg på Östmarks skog, t.ex. Tomas Sykan i Röjdåsen.

1693 ht: Björn Nilssons barn i Östmark kräver av Anders Olofsson i Långerud Björns hustrus Karin Nilsdotters rättighet i Långerud till ett värde av 3 1/2 rd. Karin var halvsyster till Anders Olofsson. Denne uppvisar fastebrev av 1661 på Långerud och uppger att hans svåger Björn för sin hustrus lott fått en teg i bolbyn.

1697 ht 7: Fasta för nämndemannen Per Bondesson i Östmark på Hästenäsängen ib, som han 1695 återlöst från Anders Olofssons i Långerud barn Jon, Olof och Mårten Anderssöner för 27 rd 16 öre smt.
--
G. Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725:

1717 vt 13: Sal. Anders Olofssons arvingar i Långerud Mårten, Lisken och Kerstin Andersbarn....